« Rzym 5:3 List do Rzymian 5:4 Rzym 5:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wiedząc że utrapienie cierpliwość sprawuje, a cierpliwość doświadczenie, a doświadczenie ufanie.
2.WUJEK.1923A cierpliwość doświadczenie, a doświadczenie nadzieję;
3.RAKOW.NTA wytrwanie doświadczenie, a doświadczenie nadzieję;
4.GDAŃSKA.1881A cierpliwość doświadczenie, a doświadczenie nadzieję,
5.GDAŃSKA.2017A cierpliwość – doświadczenie, doświadczenie zaś – nadzieję;
6.JACZEWSKIstałość zaś powtarzana rodzi doświadczoną cnotę; cnota znów ta obudzą nadzieję otrzymania chwały niebieskiej;
7.SYMONz cierpliwości wytrwałość, z wytrwałości nadzieja.
8.DĄBR.WUL.1973a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję!
9.DĄBR.GR.1961a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję.
10.TYSIĄCL.WYD5a wytrwałość - wypróbowaną cnotę, wypróbowana zaś cnota - nadzieję.
11.BRYTYJKAA cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję;
12.POZNAŃSKAWytrwałość daje początek stałości, a stałość nadziei.
13.WARSZ.PRASKAcierpliwość rodzi wypróbowanie w cnocie, a wypróbowana cnota – nadzieję.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.zaś wytrwałość wypróbowanie, zaś wypróbowanie nadzieję;
15.EIB.BIBLIA.2016.LITa wytrwałość siłę charakteru; siła charakteru nadzieję,
16.TOR.NOWE.PRZ.A wytrwałość doświadczenie, a doświadczenie nadzieję,