« Rzym 5:9 List do Rzymian 5:10 Rzym 5:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo jeśli nieprzyjacioły będąc, zmirzeniśmy z Bogiem przez śmierć syna jego, daleko więcej zmirzeni zachowani będziemy w żywocie jego.
2.WUJEK.1923Bo jeźli, gdyśmy byli nieprzyjaciółmi, jesteśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna jego, daleko więcéj pojednani, będziemy zbawieni w żywocie jego.
3.RAKOW.NTBo jeśliże nieprzyjacielmi będąc, jesteśmy zjednani Bogu przez śmierć Syna jego; daleko więcej będąc zjednani, zbawieni będziemy przez żywot jego.
4.GDAŃSKA.1881Bo jeźliże będąc nieprzyjaciołmi, pojednaniśmy z Bogiem przez śmierć Syna jego; daleko więcej będąc pojednani, zachowani będziemy przez żywot jego.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć jego Syna, tym bardziej, będąc pojednani, będziemy ocaleni przez jego życie.
6.JACZEWSKIBo gdy krew Syna Bożego pojednała nas z Bogiem wówczas, gdyśmy jeszcze nieprzyjaciółmi jego byli: to tem więcej teraz możemy być pewni łaski Bożej, gdyśmy już pojednani z Bogiem i gdy Chrystus, poniósłszy dla nas śmierć, zmartwychwstał i wstąpił do nieba.
7.SYMONBo jeżeli, gdyśmy byli nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna jego, to tembardziej, będąc z nim pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie jego.
8.DĄBR.WUL.1973Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna jego, to tym bardziej będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie jego.
9.DĄBR.GR.1961Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna jego, to tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie jego.
10.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej, będąc już pojednanymi, dostąpimy zbawienia przez Jego życie.
11.BRYTYJKAJeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie jego.
12.POZNAŃSKAJeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem dzięki śmierci Jego Syna, to tym bardziej dostąpimy zbawienia dzięki Jego życiu, gdy jesteśmy z nim pojednani.
13.WARSZ.PRASKAJeżeli bowiem zostaliśmy pojednani z Bogiem dzięki śmierci Jego Syna wtedy, kiedyśmy jeszcze byli [Jego] nieprzyjaciółmi, to tym bardziej teraz, kiedy to już jesteśmy z Nim pojednani, będziemy ocaleni przez Jego życie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo jeśli będąc wrogami, zostaliśmy pojednani z Bogiem poprzez śmierć Jego Syna; tym bardziej będąc pojednani, zostaniemy ocaleni od śmierci w jego życiu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, tym bardziej, pojednani, zostaniemy uratowani przez Jego życie.
16.TOR.NOWE.PRZ.Bo jeżeli, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, o wiele bardziej będąc pojednani, zostaniemy zbawieni przez Jego życie.