« 2Kor 3:1 2 List do Koryntian 3:2 2Kor 3:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574List nasz wy jesteście, napisany w sercach naszych, i wiedziany i przeczytany ode wszech ludzi.
2.WUJEK.1923Listem naszym wy jesteście, napisanym na sercach naszych, który znają i czytają wszyscy ludzie:
3.RAKOW.NTListem naszym wy jesteście, napisanym na sercach naszych, który znają i czytają wszyscy ludzie.
4.GDAŃSKA.1881Listem naszym wy jesteście, napisanym na sercach naszych, który znają i czytają wszyscy ludzie.
5.GDAŃSKA.2017Naszym listem wy jesteście, napisanym w naszych sercach, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi.
6.JACZEWSKIWy to jesteście tym listem polecającym, listem napisanym na sercu naszem. List ten znają i czytają wszyscy ludzie.
7.SYMONListem naszym wy jesteście, napisanym na sercach naszych, który znają i czytają wszyscy ludzie:
8.DĄBR.WUL.1973Listem naszym jesteście wy i to napisanym na sercach naszych, a znanym i czytanym przez wszystkich ludzi.
9.DĄBR.GR.1961Listem naszym jesteście wy sami i to napisanym na sercach naszych, a znanym i czytanym przez wszystkich ludzi.
10.TYSIĄCL.WYD5Wy jesteście naszym listem, pisanym w sercach naszych, listem, który znają i czytają wszyscy ludzie.
11.BRYTYJKAWy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi;
12.POZNAŃSKAWy jesteście naszym listem polecającym, napisanym w sercach naszych, a znanym i czytanym przez wszystkich ludzi.
13.WARSZ.PRASKAWy jesteście naszym listem, pisanym w sercach naszych, listem, który znają i czytają wszyscy ludzie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wy jesteście naszym listem wypisanym na naszych sercach, który jest poznawany i czytany przez wszystkich ludzi.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWy sami jesteście naszym listem, napisanym w naszych sercach, rozpoznawalnym i czytelnym dla wszystkich ludzi.
16.TOR.NOWE.PRZ.Listem naszym wy jesteście, napisanym w sercach, który jest znany i czytany przez wszystkich ludzi;