« 2Kor 3:9 2 List do Koryntian 3:10 2Kor 3:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(3:9) Bo nie usławiono ani ono co było usławiono wtej mierze, ile (ona) nawyższą sławą.
2.WUJEK.1923Albowiem ani uwielbiono jest, co było uwielbiono, w tej mierze, dla przewyższającéj chwały.
3.RAKOW.NTAbowiem ani chwalebne było ono, co chwalebne było, w tej części, dla onej przewyższającej chwały.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem i to, co chwałę miało, nie miało chwały w tej części, co się tknie onej przewyższającej chwały.
5.GDAŃSKA.2017To bowiem, co miało chwałę, nie miało chwały w porównaniu z tą przewyższającą chwałą.
6.JACZEWSKINie to jest wielkiem, co czasowo wielkiem było;
7.SYMONOwszem, co tam jaśniało chwałą, zgoła nie jaśniało w porównaniu z tem, co tutaj jest, dla chwały nierównie wyższej.
8.DĄBR.WUL.1973Co bowiem tam jaśniało chwałą, nie było jeszcze uwielbione w porównaniu z tą chwałą najwyższą.
9.DĄBR.GR.1961Bowiem co tam jaśniało chwałą, nie było jeszcze uwielbione w porównaniu z tą chwałą najwyższą.
10.TYSIĄCL.WYD5Wobec przeogromnej chwały okazało się w ogóle bez chwały to, co miało chwałę tylko częściową.
11.BRYTYJKAAlbowiem to, co niegdyś miało chwałę, teraz nie ma chwały z powodu chwały, która tamtą przewyższa.
12.POZNAŃSKAWobec przeogromnej chwały Nowego Przymierza częściowa chwała Starego w ogóle nie wygląda na chwałę.
13.WARSZ.PRASKAWobec przeogromnej chwały okazało się w ogóle bez chwały to, co miało chwałę tylko częściową.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż i to nie wyniesione chwałą, jest obdarzone chwałą w tamtej części, z powodu tej, przewyższającej chwały.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPorównując, można by wręcz powiedzieć, że to, co wcześniej rozpoczęło się chwałą, w zestawieniu z posługą Ducha, której chwała jest o wiele większa, w ogóle nie miało chwały.
16.TOR.NOWE.PRZ.W tej części bowiem, nie jest obdarzone chwałą to, co jest obdarzone z powodu przewyższającej chwały.