« 2Pio 1:20 2 List Piotra 1:21 2Pio 2:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo nie chucią człowieczą przyniesione jest niekiedy proroctwo, ale od ducha świętego natchnieni mówili święci ludzie Boży.
2.WUJEK.1923Albowiem wolą ludzką nigdy proroctwo nie jest przyniesione; ale Duchem Ś. natchnieni mówili ludzie święci Boży.
3.RAKOW.NTAbowiem nie wolą ludzką przyniesione jest niekiedy proroctwo, ale od ducha świętego popchnieni mówili święci Boży ludzie.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem nie z woli ludzkiej przyniesione jest niekiedy proroctwo, ale od Ducha Świętego pędzeni będąc mówili święci Boży ludzie.
5.GDAŃSKA.2017Nie z ludzkiej bowiem woli przyniesione zostało kiedyś proroctwo, ale święci Boży ludzie przemawiali prowadzeni przez Ducha Świętego.
6.JACZEWSKIbo proroctwo nie jest dziełem człowieka, ale pochodzi od Ducha świętego, którym natchnieni ludzie pobożni wypowiadali takowe.
7.DĄBR.WUL.1973Bo nie za wpływem woli ludzkiej ongi proroctwo zostało oznajmione, ale Duchem Świętym uniesieni mówili święci ludzie Boży.
8.DĄBR.GR.1961Bo nie za wpływem woli ludzkiej niegdyś proroctwo zostało oznajmione, ale Duchem Świętym uniesieni mówili (święci) ludzie Boży.
9.TYSIĄCL.WYD5Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili od Boga <święci> ludzie.
10.BRYTYJKAAlbowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym.
11.POZNAŃSKABo nie z woli człowieka głoszone były niegdyś proroctwa, lecz natchnieni Duchem Świętym przemawiali święci ludzie Boży.
12.WARSZ.PRASKAAlbowiem nie z woli ludzkiej powstały proroctwa; to jakby Duchem Świętym niesieni przemawiali święci mężowie.
13.KALETAAlbowiem nie [z] woli ludzkiej przyniesione_jest kiedykolwiek proroctwo, ale od ducha świętego pędzeni_będąc mówili święci Boży ludzie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem proroctwo nigdy nie zostało przyniesione z pragnienia człowieka, ale mówili je ludzie Boga, prowadzeni przez Ducha Świętego.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITProroctwo bowiem nie powstawało nigdy z woli człowieka. Zawsze wypowiadali je ludzie posłani przez Boga, natchnieni Duchem Świętym.
16.TOR.NOWE.PRZ.Albowiem proroctwo nie było niegdyś przyniesione z woli człowieka, ale mówili je niesieni przez Ducha Świętego, święci Boży ludzie.