« 2Pio 1:12 2 List Piotra 1:13 2Pio 1:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo słuszno (być) mnimam, póki jestem wtem namiecie, pobudzać was wnapominaniu.
2.WUJEK.1923I zda mi się słuszna, abym was, (pókim jest w tym przybytku), pobudzał przez napominanie,
3.RAKOW.NTA za słuszną to mam, póki jestem w tym przybytku, pobudzać was przez napominanie.
4.GDAŃSKA.1881Boć to mam za słuszną rzecz, pókim jest w tym przybytku, abym was pobudzał przez napominanie,
5.GDAŃSKA.2017Uważam bowiem za słuszne, dopóki jestem w tym namiocie, pobudzać was przez przypominanie;
6.JACZEWSKIboć uważam to za rzecz sprawiedliwą, abym was upominał, póki jeszcze żyję.
7.DĄBR.WUL.1973I uważam, że jest moim obowiązkiem, dopóki przebywam w tym przybytku, przypominaniem utrzymać was w czujności.
8.DĄBR.GR.1961Uważam bowiem, że jest moim obowiązkiem, dopóki przebywam w tym przybytku, przypominaniem pobudzać was do czujności.
9.TYSIĄCL.WYD5Uważam zaś za słuszne pobudzać waszą pamięć, dopóki jestem w tym namiocie,
10.BRYTYJKAUważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie,
11.POZNAŃSKAUważam jednak za słuszne - jak długo mieszkam w tym namiocie - raz po raz pobudzać was zachętą,
12.WARSZ.PRASKAUważam bowiem, że moim obowiązkiem jest – dopóki przebywam jeszcze w tym namiocie [doczesnego życia] – nawoływać was ustawicznie do czujności.
13.KALETAprzez napominanie,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A uznaję za sprawiedliwe, abym przez okres jaki jestem w tym ciele, pobudzał was w przypominaniu.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITDopóki jestem w namiocie mego ciała, uważam, że trzeba pobudzać was przez to przypominanie.
16.TOR.NOWE.PRZ.Uważam więc za słuszne, pobudzać was przez przypominanie, póki jestem w tym namiocie,