« Apok 22:8 Apokalipsa Jana 22:9 Apok 22:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł mi: Patrz (abyś) nie (czynił tego). Bo towarzysz twój wspołecznej służbie jestem, i braciej twej proroków, i chowających słowa ksiąg tych. Bogu się kłaniaj.
2.WUJEK.1923I rzekł mi: Patrz, żebyś nie czynił; bom jest spółsługa twój, i braci twéj proroków i tych, co chowają słowa proroctwa ksiąg tych. Bogu się kłaniaj.
3.RAKOW.NTI mówił mi: Patrz nie czyń tego, spólny sługa z tobą jestem, i z bracią twoją Prorokami, i chowającymi powieści ksiąg tych. Bogu się kłaniaj.
4.GDAŃSKA.1881Ale mi on rzekł: Patrz, abyś tego nie czynił; bom jest spółsługa twój i braci twoich proroków, i tych, co chowają słowa księgi tej; Bogu się kłaniaj.
5.GDAŃSKA.2017Lecz powiedział do mnie: Nie rób tego, bo jestem sługą z tobą i twoimi braćmi prorokami, i z tymi, którzy zachowują słowa tej księgi. Bogu oddaj pokłon.
6.JACZEWSKIa on mi rzekł: "Nie czyń tego; jam jest takiż sługa, jako i ty i bracia twoi prorocy, i ci, którzy zachowują słowa proroctwa tego; Bogu się pokłoń."
7.APOKALYPSIS.1905I mówi mi: „Strzeż się tego; bo spółsługą twoim jestem i braci twoich proroków i tych, którzy strzegą słów tej księgi; Bogu się kłaniaj”.
8.DĄBR.WUL.1973I powiedział mi: Zaniechaj tego, bom ja jest współsługa twój i braci twoich Proroków, i tych, którzy strzegą słów proroctwa tej księgi. Boga uwielbiaj.
9.DĄBR.GR.1961A on rzecze mi: Nie waż się tego czynić. Ja jestem współsługą twoim i braci twoich Proroków, i tych, którzy strzegą słów tej księgi. Bogu złóż hołd.
10.TYSIĄCL.WYD5Na to rzekł do mnie: Bacz, byś tego nie czynił, bo jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków, i tych, którzy strzegą słów tej księgi. Bogu samemu złóż pokłon!
11.BRYTYJKAI rzecze do mnie: Nie czyń tego! Jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków, i tych, którzy strzegą słów księgi tej, Bogu oddaj pokłon!
12.POZNAŃSKANa to rzekł do mnie: "Uważaj, byś tego nie czynił, bo jestem współsługą twoim i braci twoich proroków, i tych, którzy strzegą słów tej księgi. Bogu samemu złóż pokłon!"
13.WARSZ.PRASKALecz on powiedział do mnie: Nie czyń tego, bo ja również jestem sługą, podobnie jak ty, twoi bracia, prorocy i wszyscy, którzy przestrzegają słów tej księgi. Bogu samemu oddaj cześć!
14.KALETAAle rzekł mi: Patrz, [abyś tego] nie [czynił]; współsługą twoim jestem i braci twoich proroków, i [tych, co] chowają słowa księgi tej; Bogu się_kłaniaj.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc mi mówi: Nie zwracaj uwagi. Jestem twoim współsługą, twoich braci proroków oraz tych, co strzegą słów tego zwoju; pokłoń się Bogu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOn jednak mnie powstrzymał: Nie rób tego! - powiedział. - Jestem współsługą twoim i twoich braci proroków oraz tych, którzy trzymają się słów zapisanych w tym zwoju. Pokłon oddaj Bogu!
17.TOR.NOWE.PRZ.I mówi mi: Uważaj – nie rób tego; bo jestem współsługą twoim i twoich braci proroków, i tych, którzy zachowują słowa tego zwoju; Bogu oddaj pokłon.