« Apok 22:7 Apokalipsa Jana 22:8 Apok 22:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ja (jestem) Johan, który widziałem te (sprawy) i słyszałem; a gdym usłyszał i uwidział, padłem kłaniając się przed nogami anioła ukazującego mi te (rzeczy.)
2.WUJEK.1923A ja Jan, którym słyszał i widział to. A gdym słyszał i widział, upadłem, abym się pokłonił przed nogami Anioła, który mi to pokazował,
3.RAKOW.NTA jam jest Jan którym te rzeczy widział i słyszał. A gdym słyszał i widział, upadłem abym się pokłonił przed nogami anioła onego który pokazował mi te rzeczy.
4.GDAŃSKA.1881A ja Jan widziałem i słyszałem te rzeczy. A gdym słyszał i widział, upadłem, abym się pokłonił przed nogami Anioła onego, który mi to pokazywał.
5.GDAŃSKA.2017A ja, Jan, widziałem to wszystko i słyszałem. A gdy usłyszałem i zobaczyłem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby oddać mu pokłon.
6.JACZEWSKIJa, Jan, słyszałem i widziałem to, co tu napisano. A gdym tego wszystkiego wysłuchał i gdym się temu wszystkiemu przyjrzał, upadłem przed nogami anioła, który mi to wszystko pokazywał, aby mu pokłon oddać,
7.APOKALYPSIS.1905A ja, Jan, który widzę to i słyszę; a gdym usłyszał i zobaczył, upadłem, abym się pokłonił przed nogami anioła, który mi pokazywał te rzeczy.
8.DĄBR.WUL.1973A ja, Jan, słyszałem to i widziałem. A gdym usłyszał i ujrzał, padłem, aby móc złożyć pokłon, do stóp Anioła, który mi to pokazywał.
9.DĄBR.GR.1961A ja, Jan, jestem tym, który to słyszał i widział. A gdym usłyszał i ujrzał, padłem, aby móc złożyć pokłon, do stóp Anioła, który mi to pokazywał.
10.TYSIĄCL.WYD5To właśnie ja, Jan, słyszę i widzę te rzeczy. A kiedy usłyszałem i ujrzałem, upadłem, by oddać pokłon, do stóp anioła, który mi je ukazał.
11.BRYTYJKAA ja, Jan, słyszałem i widziałem to. A gdy to usłyszałem i ujrzałem, upadłem do nóg anioła, który mi to pokazywał, aby mu oddać pokłon.
12.POZNAŃSKATo właśnie ja, Jan, słyszę i widzę te rzeczy. A kiedym usłyszał i ujrzał, upadłem, by złożyć pokłon u stóp anioła, który mi to ukazał.
13.WARSZ.PRASKAJa, Jan, słyszałem to wszystko i widziałem. A kiedy przestałem już słuchać i patrzeć, upadłem do stóp aniołowi, który mi to wszystko ukazał, aby się mu pokłonić.
14.KALETAA_ja Jan widziałem i słyszałem te [rzeczy]. A gdym słyszał i widział, upadłem, [abym] się_pokłonił przed nogami anioła, [który] pokazywał mi to.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ja, Jan, byłem tym, co słuchał i patrzał na te rzeczy. A kiedy usłyszałem i zobaczyłem, padłem by się pokłonić przed nogami anioła, który mi to pokazywał.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJa, Jan, jestem tym, który to wszystko usłyszał i zobaczył. A gdy to usłyszałem i zobaczyłem, upadłem do stóp anioła, który mi to pokazywał, aby mu złożyć pokłon.
17.TOR.NOWE.PRZ.A ja, Jan, patrząc i słuchając, gdy to usłyszałem i zobaczyłem, upadłem, aby oddać pokłon przed stopami anioła, który mi to ukazywał.