« Apok 22:1 Apokalipsa Jana 22:2 Apok 22:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(A) na środ rynku jego, i z obu stron rzeki drzewo żywota czyniące owoców dwanaście, na każdy miesiąc oddawające owoc swój a listki drzewa (onego) na uleczanie narodów.
2.WUJEK.1923W pośród ulice jego i z obu stron rzeki drzewo żywota, rodzące owoców dwanaście, na każdy miesiąc podawając owoc swój, a liście drzewa ku zdrowiu poganów.
3.RAKOW.NTA w pojśrzód ulice jego, i onej rzeki ztąd i zowąd, drzewo żywota, czyniące owoców dwanaście, na każdy miesiąc podawające owoc swój; a liście onego drzewa ku uzdrowieniu narodów.
4.GDAŃSKA.1881A w pośród rynku jego z obu stron rzeki było drzewo żywota, przynoszące owoc dwanaścioraki, na każdy miesiąc wydawające owoc swój, a liście drzewa służyły ku uzdrowieniu pogan.
5.GDAŃSKA.2017A pośrodku rynku miasta, po obu stronach rzeki, było drzewo życia przynoszące owoc dwunastu rodzajów, wydające swój owoc co miesiąc. A liście drzewa służą do uzdrawiania narodów.
6.JACZEWSKIPośród ulic tego miasta i z obydwóch stron rzeki rosło drzewo żywota, które każdego miesiąca rodziło owoc; liście tego drzewa dawały zdrowie narodom.
7.APOKALYPSIS.1905Pośród placu jego i z obu stron rzeki drzewo żywota, rodzące owoców dwanaście, na każden miesiąc dające owoc swój; a liście drzew a na uzdrowienie narodów.
8.DĄBR.WUL.1973Wpośród rynku miasta i po obydwu stronach rzeki (rosło) drzewo żywota rodzące owoców dwanaście, na każdy miesiąc dające owoc swój, a liście drzewa (służą) ku uzdrowieniu narodów.
9.DĄBR.GR.1961Wpośród rynku miasta i po obydwu stronach rzeki (rosło) drzewo żywota, rodzące owoców dwanaście, na każdy miesiąc dające owoc swój, a liście drzewa (służą) dla uzdrowienia narodów.
10.TYSIĄCL.WYD5Pomiędzy rynkiem Miasta a rzeką, po obu brzegach, drzewo życia rodzące dwanaście owoców wydające swój owoc każdego miesiąca a liście drzewa [służą] do leczenia narodów.
11.BRYTYJKANa środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów.
12.POZNAŃSKAPomiędzy rynkiem Miasta a rzeką, po obu stronach, drzewo życia rodzące dwanaście owoców - wydające swój owoc każdego miesiąca - a liście drzewa (służą) do leczenia narodów.
13.WARSZ.PRASKAW środku ulicy Miasta, w środku rzeki, po obu jej brzegach rosło drzewo życia. Wydaje ono owoce dwanaście razy: każdy miesiąc przynosi swoje owoce. Liście tego drzewa służą do leczenia narodów.
14.KALETAW pośród rynku jego i rzeki stąd i przynoszące owoców dwanaście, na miesiąc każdy oddające owoc swój, a liście drzewa ku uzdrowieniu narodów.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W środku jego ulicy, z obu stron rzeki było Drzewo Życia sprawiające dwanaście owoców oraz na każdy miesiąc wydające swój owoc. A liście drzewa służą do pielęgnacji ludów.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNa środku ulicy miasta i po obu brzegach rzeki rosło drzewo życia. Wydawało ono dwanaście owoców. Rodziło owoc każdego miesiąca, a jego liście miały moc uzdrawiania narodów.
17.TOR.NOWE.PRZ.Na środku jego placu i po obu brzegach rzeki – drzewo życia, przynoszące dwanaście owoców. Każdego miesiąca oddające po jednym owocu; a liście drzewa służą leczeniu narodów.