« Apok 22:18 Apokalipsa Jana 22:19 Apok 22:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli kto przyłoży ku tem (słowam) przyłoży Bóg nań kaźni napisane wksięgach tych. A jeśli kto odejmuje od słów ksiąg proroctwa tego, odejmie Bóg część jego z ksiąg żywota, i (z) miasta świętego, i z napisanych wksięgach tych.
2.WUJEK.1923A jeźliby kto ujął z słów ksiąg proroctwa tego, odejmie Bóg część jego z ksiąg żywota i z miasta świętego i z tych rzeczy, które są napisane w tych księgach.
3.RAKOW.NTA jeśliby kto ujął z mów ksiąg proroctwa tego, ujmie też Bóg część jego z ksiąg żywota, i z miasta świętego, i z rzeczy napisanych w księgach tych.
4.GDAŃSKA.1881A jeźliby kto ujął ze słów księgi proroctwa tego, odejmie też Bóg część jego z księgi żywota i z miasta świętego, i z tych rzeczy, które są napisane w tej księdze.
5.GDAŃSKA.2017A jeśli ktoś odejmie coś ze słów księgi tego proroctwa, odejmie też Bóg jego dział z księgi życia i ze świętego miasta, i z rzeczy, które są opisane w tej księdze.
6.JACZEWSKIa jeżeliby ktoś odjął jakie słowo z tej księgi prorockiej, odejmie Bóg cząstkę jego z księgi żywota i z miasta świętego i z tego, co napisano w tej księdze.
7.APOKALYPSIS.1905a jeśli kto ujmie od słów księgi proroctwa tego, umniejszy Bóg część jego z księgi żywota, i z miasta świętego i z tego, co jest napisanem w tej księdze.
8.DĄBR.WUL.1973A jeśliby kto ujął co ze słów księgi proroctwa tego, odejmie Bóg jego część od drzewa żywota i z miasta świętego, i z tego, co opisane jest w tej księdze.
9.DĄBR.GR.1961A gdyby kto ujął coś ze słów księgi tego proroctwa, odejmie Bóg jego część od drzewa żywota i z miasta świętego, które opisane są w tej księdze.
10.TYSIĄCL.WYD5A jeśliby ktoś odjął coś ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie mu udział w drzewie życia i w Mieście Świętym - które są opisane w tej księdze.
11.BRYTYJKAA jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego z drzewa żywota i ze świętego miasta, opisanych w tej księdze.
12.POZNAŃSKAA jeśliby ktoś ujął co z proroczych słów tej księgi, Bóg ujmie jego uczestnictwo w drzewie życia i w Mieście Świętym, opisanych w tej księdze.
13.WARSZ.PRASKAA jeśliby ktoś pominął coś ze słów tej księgi proroctwa, pozbawi go Bóg opisanego w tej księdze dostępu do drzewa życia i cząstki w Mieście Świętym.
14.KALETAA jeśliby kto ujął ze słów tych księgi proroctwa tego, ujmie Bóg część jego z drzewa żywota i z miasta świętego, [tego, co] napisane w księdze tej.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeśli ktoś ujmie ze słów proroctwa tego zwoju Bóg ujmie jego część ze Zwoju Życia i ze świętego miasta; tych, co są opisane w tym zwoju.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA jeśli ktoś coś odejmie ze słów tego proroctwa, temu Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i w świętym mieście, opisanych w tym zwoju.
17.TOR.NOWE.PRZ.A jeśli ktoś odejmie ze słów proroctwa tego zwoju, Bóg odejmie dział jego ze zwoju życia i z miasta świętego, które są opisane w tym zwoju.