« Apok 22:13 Apokalipsa Jana 22:14 Apok 22:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Błodzy którzy piorą szaty swoje, aby była ich władza nad drzewem żywota, i (aby) bronami weszli do miasta.
2.WUJEK.1923Błogosławieni, którzy omywają szaty swoje we krwi Barankowéj, aby władza ich była nad drzewem żywota, a żeby weszli przez bramy do miasta.
3.RAKOW.NTSzczęśliwi którzy czynią przykazania jego, aby była zwierzchność ich nad drzewem żywota, i branami by weszli do miasta.
4.GDAŃSKA.1881Błogosławieni, którzy czynią przykazania jego, aby mieli prawo do drzewa żywota, i aby weszli bramami do miasta.
5.GDAŃSKA.2017Błogosławieni, którzy wypełniają jego przykazania, aby mieli prawo do drzewa życia i aby weszli przez bramy do miasta.
6.JACZEWSKIBłogosławieni, którzy piorą szaty swoje we krwi Baranka, aby mogli zażywać owocu z drzewa żywota i aby przez bramy mogli wejść do nieba.
7.APOKALYPSIS.1905Błogosławieni, którzy pełnią przykazania jego, ażeby mieli prawo do drzewa żywota i przez bramy weszli do miasta.
8.DĄBR.WUL.1973Błogosławieni, którzy obmywają szaty swoje we krwi Barankowej, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść do miasta przez bramy.
9.DĄBR.GR.1961Błogosławieni, którzy obmywają szaty swoje, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść do miasta przez bramy.
10.TYSIĄCL.WYD5Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do Miasta.
11.BRYTYJKABłogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta.
12.POZNAŃSKASzczęśliwi, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do Miasta.
13.WARSZ.PRASKABłogosławieni, którzy płuczą swe szaty. Ci będą mieli władzę nad drzewem życia i poprzez bramy wejdą do Miasta.
14.KALETABłogosławieni, [którzy] obmywają szaty swoje, aby było prawo ich jako zaś prawo do drzewa żywota, i bramami [aby] weszli do miasta.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bogaci ci, co czynią jego polecenia, by ich siła była dzięki Drzewu Życia i by bramami weszli do miasta.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSzczęśliwi ci, którzy piorą swoje szaty, by mieć prawo do drzewa życia i móc wejść bramami do miasta.
17.TOR.NOWE.PRZ.Błogosławieni, którzy zachowują Jego przykazania, aby do nich należało prawo do drzewa życia, i by weszli bramami do miasta.