« Apok 22:10 Apokalipsa Jana 22:11 Apok 22:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Kto krzywdzi niech krzywdzi jeszcze. Kto się plugawi niech się plugawi jeszcze. A sprawiedliwy nięch się usprawiedliwia jeszcze. A święty niech się święci jeszcze.
2.WUJEK.1923Kto szkodzi, niech jeszcze szkodzi, a kto jest w plugastwie, niech jeszcze plugawieje, a kto sprawiedliwy jest, niech jeszcze będzie usprawiedliwion, a święty niech jeszcze będzie poświęcon.
3.RAKOW.NTKto krzywdzi, niech krzywdzi jeszcze; a plugawiec niech plugawieje jeszcze; a sprawiedliwy, niech będzie usprawiedliwion jeszcze; a święty, niech będzie poświęcony jeszcze.
4.GDAŃSKA.1881Kto szkodzi, niech jeszcze szkodzi; a kto jest plugawy, niech jeszcze będzie plugawszy; a kto jest sprawiedliwy, niech się jeszcze usprawiedliwi; a kto święty, niech jeszcze będzie poświęcony.
5.GDAŃSKA.2017Kto krzywdzi, niech nadal wyrządza krzywdę, kto plugawy, niech się nadal plugawi, kto sprawiedliwy, niech nadal będzie sprawiedliwy, a kto święty, niech się nadal uświęca.
6.JACZEWSKIKto jest zły, niech jeszcze gorszym będzie; kto jest brudny niech brudniejszym się stanie; kto jest sprawiedliwy, niech więcej da dowodów sprawiedliwości; a kto jest święty, niech świętszym jeszcze się stanie.
7.APOKALYPSIS.1905Niesprawiedliwy niech jeszcze czyni niesprawiedliwość, i nieczysty niech jeszcze nieczystym będzie; a sprawiedliwy niech jeszcze sprawiedliwość czyni, i świętobliwy niech się jeszcze święci.
8.DĄBR.WUL.1973Niechże ten, który wyrządza szkodę, nie ustaje w jej czynieniu, a kto jest skalany, niech się kala dalej. Kto jest sprawiedliwy, niech wzrasta w sprawiedliwości, a święty niech się bardziej uświęca.
9.DĄBR.GR.1961Niech ten, który dopuszcza się niesprawiedliwości nie ustaje w jej czynieniu, a kto jest skalany, niech się kala dalej. Kto jest sprawiedliwy, niech wzrasta w czynieniu sprawiedliwości, a święty, niech się bardziej uświęca.
10.TYSIĄCL.WYD5Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci!
11.BRYTYJKAKto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi, lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech nadal się uświęca.
12.POZNAŃSKAKto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci.
13.WARSZ.PRASKANiech złoczyńcy nadal źle czynią, rozpustnicy niech nadal pławią się w rozpuście; sprawiedliwy niech zaś będzie jeszcze sprawiedliwszym, a święty jeszcze bardziej świętym.
14.KALETA[Kto] szkodzi, niech_szkodzi jeszcze; a plugawy, niech_będzie_plugawszy jeszcze; a sprawiedliwy, sprawiedliwość niech_czyni jeszcze; a święty, niech_będzie_poświęcony jeszcze.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto czyni niesprawiedliwość niech jeszcze uczyni niesprawiedliwość, a kto skalany niech się jeszcze skala; także sprawiedliwy niech już będzie uważany za sprawiedliwego, a poświęcony Bogu niech jeszcze zostanie uświęcony.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNiech niesprawiedliwy dopuszcza się bezprawia. Niech sobie niegodziwy żyje niegodziwie. Lecz sprawiedliwy niech trwa przy sprawiedliwości, a święty niech się wciąż daje uświęcać.
17.TOR.NOWE.PRZ.Kto czyni niesprawiedliwość niech nadal czyni niesprawiedliwość, brudny niech nadal się brudzi; sprawiedliwy niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty niech nadal daje się uświęcać.