« Apok 22:9 Apokalipsa Jana 22:10 Apok 22:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł mi: Nie pieczętuj słów proroctwa ksiąg tych, iż czas bliski jest.
2.WUJEK.1923I rzekł mi: Nie pieczętuj słów proroctwa ksiąg tych; albowiem czas blizko jest.
3.RAKOW.NTI mówił mi: Nie pieczętuj mów proroctwa ksiąg tych, iż czas blisko jest.
4.GDAŃSKA.1881Potem mi rzekł: Nie pieczętuj słów proroctwa księgi tej; albowiem czas blisko jest.
5.GDAŃSKA.2017Potem powiedział do mnie: Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, bo czas jest bliski.
6.JACZEWSKII mówił mi jeszcze: "Nie pieczętuj słów proroctwa tego, bo czas już krótki.
7.APOKALYPSIS.1905I mówi mi: „Nie pieczętuj słów proroctw a księgi tej; bo czas jest blizki.
8.DĄBR.WUL.1973I rzekł mi: Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, albowiem czas jest blisko.
9.DĄBR.GR.1961I rzekł mi: Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi, albowiem czas jest blisko.
10.TYSIĄCL.WYD5Dalej mówi do mnie: Nie kładź pieczęci na słowa proroctwa tej księgi, bo chwila jest bliska.
11.BRYTYJKAI rzecze do mnie: Nie pieczętuj słów proroctwa tej księgi! Albowiem czas bliski jest.
12.POZNAŃSKADalej powiedział do mnie: "Nie kładź pieczęci na słowa proroctwa tej księgi, bo chwila jest bliska.
13.WARSZ.PRASKAA potem dodał: Nie kładź już pieczęci na słowach proroctwa tej księgi! Czas jest bowiem bliski.
14.KALETAI rzekł mi: Nie pieczętuj słów tych proroctwa księgi tej; czas bowiem blisko jest.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówi mi także: Nie zamykaj pieczęcią słów proroctwa tego zwoju; bowiem czas jest bliski.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITI dodał: Nie trzymaj w tajemnicy słów proroctwa tego zwoju. Czas bowiem jest bliski.
17.TOR.NOWE.PRZ.I powiedział mi: Nie pieczętuj słów proroctwa tego zwoju; gdyż czas jest bliski.