« Apok 21:27 Apokalipsa Jana 22:1 Apok 22:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I Ukazał mi czystą rzekę wody żywej przezroczystą jako kryształ, wypływającą z stolice Bożej, i barankowej.
2.WUJEK.1923I ukazał mi rzekę wody żywota, jasną jako kryształ, wychodzącą z stolice Bożéj i Barankowéj.
3.RAKOW.NTI ukazał mi czystą rzekę wody żywota, jasną jako krzyształ, wychodzącą z stolice Bożej, i Barankowej.
4.GDAŃSKA.1881I ukazał mi rzekę czystą wody żywota, jasną jako kryształ, wychodzącą z stolicy Bożej i Barankowej.
5.GDAŃSKA.2017I pokazał mi czystą rzekę wody życia, przejrzystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka.
6.JACZEWSKII ukazał mi rzekę wody źródlanej, czystej jako kryształ. Rzeka ta płynęła od stolicy Bożej i Barankowej.
7.APOKALYPSIS.1905I pokazał mi czystą rzekę wody żywota, jasną jako kryształ, wychodzącą od tronu Boga i baranka.
8.DĄBR.WUL.1973I ukazał mi rzekę wody żywota jaśniejącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka.
9.DĄBR.GR.1961I ukazał mi rzekę wody żywota, jaśniejącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka.
10.TYSIĄCL.WYD5I ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka.
11.BRYTYJKAI pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka.
12.POZNAŃSKAPotem ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka.
13.WARSZ.PRASKAPotem pokazał mi strumień wody życia, lśniący jak kryształ. Wypływał spod tronu Boga i Baranka.
14.KALETAI ukazał mi rzekę wody żywota, jasną jako kryształ, wychodzącą ze stolicy Bożej i Barankowej.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Pokazał mi też czystą, lśniącą jak kryształ rzekę Wody Życia, która wychodziła z tronu Boga i Baranka.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPokazał mi też rzekę wody życia. Lśniła jak kryształ, a wypływała z tronu Boga i Baranka.
17.TOR.NOWE.PRZ.I pokazał mi czystą rzekę wody życia, jasną jak kryształ, wychodzącą z tronu Boga i Baranka.