« Rzym 1:8 List do Rzymian 1:9 Rzym 1:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo świadek mi jest Bóg, któremu służę duchem moim w Ewanielionie syna jego, jako bez przestania zmiankę o was czynię, zawżdy na modlitwach moich.
2.WUJEK.1923Albowiem świadek mi jest Bóg, któremu służę w duchu moim w Ewangelii Syna jego, że bez przestanku na was pamiętam,
3.RAKOW.NTŚwiadkiem bowiem moim jest Bóg, któremu ja służę w duchu moim w Ewanieliey Syna jego, iż bez przestanku wzmiankę o was czynię.
4.GDAŃSKA.1881Świadkiem mi bowiem jest on Bóg, któremu służę w duchu moim w Ewangielii Syna jego, iż bez przestanku wzmiankę o was czynię,
5.GDAŃSKA.2017Bóg bowiem, któremu służę w moim duchu w ewangelii jego Syna, jest mi świadkiem, że nieustannie czynię wzmiankę o was w moich modlitwach;
6.JACZEWSKIŚwiadczę się Bogiem, któremu z całego serca służyć pragnę w opowiadaniu Ewangelii Syna jego, że zawsze o was pamiętam;
7.SYMONBo świadkiem mi jest Bóg, któremu z duszy swej służę w Ewangelji Syna jego, że nieustannie pamiętam o was:
8.MARIAWICIAlbowiem świadkiem mi tego jest Bóg, któremu służę w duchu moim w Ewangelii Syna Jego, że bez przestanku wzmiankę o was czynię,
9.DĄBR.WUL.1973Bo świadkiem mi jest Bóg, któremu w Ewangelii Syna jego służę w duchu moim, że nieustannie pamiętam o was,
10.DĄBR.GR.1961A świadkiem mi jest Bóg, któremu w Ewangelii Syna jego służę w duchu moim, że nieustannie pamiętam o was,
11.TYSIĄCL.WYD5Bóg bowiem, któremu służę w [głębi] mego ducha, głosząc Ewangelię Jego Syna, jest mi świadkiem, jak nieustannie was wspominam,
12.BRYTYJKAŚwiadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę w duchu moim przez zwiastowanie ewangelii Syna jego, że nieustannie o was pamiętam
13.POZNAŃSKABóg bowiem, któremu składam hołd duchem moim, głosząc ewangelię o Jego Synu, jest mi świadkiem, jak nieustannie o was pamiętam.
14.WARSZ.PRASKAŚwiadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę w duchu moim, w Ewangelii Jego Syna, że wspominam was bez przerwy w moich modlitwach,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż moim świadkiem jest Bóg, któremu służę w mym życiu za pomocą Ewangelii Jego Syna, że nieustannie wywołuję wasze wspomnienie,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBóg, któremu służę z głębi mego ducha, głosząc dobrą nowinę Jego Syna, jest mi świadkiem, że nieustannie was wspominam.
17.TOR.PRZ.Świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę w duchu moim w Ewangelii Jego Syna, że nieustannie o was wspominam,