« Rzym 1:4 List do Rzymian 1:5 Rzym 1:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przez którego wzięliśmy łaskę i Apostolstwo do posłuszeństwa wiary we wszech narodziech, dla imienia jego.
2.WUJEK.1923Przez którego wzięliśmy łaskę i Apostolstwo ku posłuszeństwu wiary między wszystkimi narody dla imienia jego,
3.RAKOW.NTPrzez którego wzięliśmy łaskę i urząd Apostolski, ku posłuszeństwu wiary między wszytkimi Pogany, za imię jego.
4.GDAŃSKA.1881Przez którego wzięliśmy łaskę i urząd apostolski ku posłuszeństwu wiary między wszystkimi narody, dla imienia jego;
5.GDAŃSKA.2017Przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, by przywieść do posłuszeństwa wierze wszystkie narody dla jego imienia;
6.JACZEWSKIprzez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, mocą którego wszystkie narody mamy przywieść do wiary weń i do posłuszeństwa nauce jego.
7.SYMONprzez którego wzięliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia jego przywodzili do posłuszeństwa wierze wszystkie narody,
8.MARIAWICIprzez Któregośmy też wzięli łaskę i Apostolstwo, ku posłuszeństwu wiary w Imię Jego
9.DĄBR.WUL.1973Przez niego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia jego skłaniali ku posłuszeństwu wierze wszystkie narody.
10.DĄBR.GR.1961Przez niego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia jego skłaniali do posłuszeństwa dla wiary wszystkie narody.
11.TYSIĄCL.WYD5Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze.
12.BRYTYJKAPrzez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody,
13.POZNAŃSKADzięki Niemu otrzymaliśmy dar apostolstwa wśród wszystkich narodów, aby je nakłaniać do posłuszeństwa przejawiającego się w wierze na chwałę Jego imienia.
14.WARSZ.PRASKAPrzez Niego otrzymaliśmy łaskę i posłannictwo apostolskie, aby zdobyć wszystkich pogan dla posłuchu w wierze ku chwale Jego Imienia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.przez którego otrzymaliśmy łaskę i wysłannictwo ku posłuszeństwu wiary względem jego Imienia pomiędzy wszystkimi poganami.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDzięki Niemu otrzymaliśmy łaskę apostolstwa, aby wezwać do posłuszeństwa wiary ludzi ze wszystkich narodów - ze względu na Jego imię.
17.TOR.PRZ.Przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, by dla Jego imienia przyprowadzić do posłuszeństwa wiary ludzi we wszystkich narodach,