« Rzym 1:1 List do Rzymian 1:2 Rzym 1:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Które wprzód obiecał przez Proroki swe w piśmiech świętych,
2.WUJEK.1923Którą był przed tem obiecał przez proroki swoje w Piśmiech świętych,
3.RAKOW.NTKtórą przedtym obiecał był przez Proroki swoje w Piśmiech świętych;
4.GDAŃSKA.1881Którą przedtem obiecał przez proroki swoje w pismach świętych,
5.GDAŃSKA.2017(Którą przedtem obiecał przez swoich proroków w Pismach świętych);
6.JACZEWSKIdawno już przez proroctwa, w piśmie świętem zawarte, zapowiedzianej i obiecanej;
7.SYMONktórą już przedtem obiecał był Bóg przez Proroków swoich w Księgach świętych
8.MARIAWICIktórą był (Bóg) przedtem obiecał przez proroków Swoich w Pismach Świętych
9.DĄBR.WUL.1973którą niegdyś Bóg zapowiedział był przez Proroków swoich w Pismach świętych o Synu swoim.
10.DĄBR.GR.1961którą niegdyś (Bóg) zapowiedział był przez Proroków swoich w Pismach świętych o Synu swoim.
11.TYSIĄCL.WYD5którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach świętych.
12.BRYTYJKAKtórą [Bóg] przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych
13.POZNAŃSKAEwangelię tę zapowiadali niegdyś prorocy w pismach świętych.
14.WARSZ.PRASKAzapowiedzianej przedtem przez Jego proroków w Pismach świętych.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.która wcześniej została oznajmiona przez Jego proroków w Pismach Świętych,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBóg obiecał jej nadejście już wcześniej, za pośrednictwem swoich proroków, w Pismach Świętych.
17.TOR.PRZ.Która wcześniej została ogłoszona przez Jego proroków w Pismach Świętych,