« Rzym 1:16 List do Rzymian 1:17 Rzym 1:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo sprawiedliwość Boska wniem się odkrywa zwiary do wiary, jako napisano, a sprawiedliwy zwiary żyć będzie.
2.WUJEK.1923Albowiem sprawiedliwość Boża przez nię bywa objawiona z wiary w wiarę, jako jest napisano: A sprawiedliwy z wiary żywie.
3.RAKOW.NTBo sprawiedliwość Boża w niej bywa objawiona która jest z wiary w wiarę; jako jest napisano: A sprawiedliwy z wiary, żyć będzie.
4.GDAŃSKA.1881Bo sprawiedliwość Boża w niej bywa objawiona z wiary w wiarę, jako napisano: Że sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
5.GDAŃSKA.2017W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę, jak jest napisane: Sprawiedliwy będzie żył z wiary.
6.JACZEWSKIbo w Ewangelii jest nasze usprawiedliwienie, usprawiedliwienie to powstaje z wiary i udziela się wierzącemu, jak to napisał prorok, mówiąc: sprawiedliwy wiarą żyje;
7.SYMONobjawia bowiem, iż sprawiedliwość, której Bóg udziela człowiekowi, otrzymuje się przez wiarę, i stoi wiarą: według tego, co jest napisano: "A sprawiedliwy z wiary żyje".
8.MARIAWICIAlbowiem sprawiedliwość Boża objawia się w niej z wiary w wiarę, jako napisane jest: A sprawiedliwy z wiary żyje.
9.DĄBR.WUL.1973Przez nią objawia się bowiem sprawiedliwość z wiary w wiarę, jako napisane jest: A sprawiedliwy z wiary żyje.
10.DĄBR.GR.1961Przez nią objawia się bowiem sprawiedliwość Boża z wiary w wiarę, jak napisane jest: A sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
11.TYSIĄCL.WYD5W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane: a sprawiedliwy żyć będzie dzięki wierze.
12.BRYTYJKABo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wiary w wiarę, jak napisano: A sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
13.POZNAŃSKAObjawia się bowiem w niej usprawiedliwienie, jakie Bóg daje dzięki wierze, która jednocześnie wzrasta. Tak też napisano: "Ten żyć będzie, kto jest sprawiedliwy dzięki wierze".
14.WARSZ.PRASKAUkazuje się bowiem w niej sprawiedliwość Boża z wiary w wiarę, tak jak to jest napisane: a sprawiedliwy dzięki wierze, żyć będzie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż zostaje w niej objawiana sprawiedliwość Boga z wiary ku wierze, jak napisano: Zaś sprawiedliwy będzie żył z wiary.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITObjawia ona sprawiedliwość Boga, pochodzącą z wiary i prowadzącą do wiary, zgodnie ze słowami: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
17.TOR.PRZ.Bo sprawiedliwość Boża w niej jest objawiana z wiary ku wierze, tak jak jest napisane: A sprawiedliwy z wiary żyć będzie.