« Mat 17:11 Ewangelia Mateusza 17:12 Mat 17:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz mówię wam, iż Heliasz już przyszedł, i nie poznali go, ale uczynili mu wszytko cokolwiek chcieli. Tak i syn człowieczy ma ucierpieć od nich.
2.WUJEK.1923Wszakże wam powiadam, iż Eliasz już przyszedł, a nie poznali go, ale uczynili nad nim, cokolwiek chcieli. Takci i Syn człowieczy będzie od nich cierpiał.
3.RAKOW.NTA mówię wam iż Eliasz już przyszedł, a nie poznali go; ale uczynili nad nim cokolwiek chcieli; tak i Syn człowieczy ma cierpieć od nich.
4.GDAŃSKA.1881Ale wam powiadam: Iż Elijasz już przyszedł, wszakże nie poznali go, ale uczynili mu, cokolwiek chcieli; takci i Syn człowieczy ma ucierpieć od nich.
5.GDAŃSKA.2017Lecz mówię wam, że Eliasz już przyszedł, jednak nie poznali go, ale zrobili z nim, co chcieli. Tak i Syn Człowieczy dozna od nich cierpień.
6.SOŁOWEYCZYK.MATWszakże wam powiadam, iż Eliasz już przyszedł, a nie poznali go, ale uczynili nad nim cokolwiek chcieli. Takci i Syn człowieczy będzie od nich cierpiał.
7.SZCZEPAŃSKIwszelako powiadam wam, że Eliasz już przyszedł, ale nie poznali go, lecz uczynili z nim, co tylko chcieli. Tak i Syn człowieczy od nich cierpieć będzie.
8.GRZYM1936wszakże mogę was zapewnić, że Eljasz już przyszedł a nie poznali go i uczynili z nim, co chcieli. Tak samo i syn człowieczy będzie od nich cierpiał.
9.DĄBR.WUL.1973Ale powiadam wam, że Eliasz już przyszedł, a nie poznali go, ale uczynili z nim, cokolwiek chcieli. Tak też i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał.
10.DĄBR.GR.1961Ale powiadam wam, że Eliasz już przyszedł, a nie poznali go, ale uczynili z nim co chcieli. Tak też i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał.
11.TYSIĄCL.WYD5Lecz powiadam wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy ma od nich cierpieć.
12.BRYTYJKALecz powiadam wam, że Eliasz już przyszedł i nie poznali go, ale zrobili z nim, co chcieli. Tak i Syn Człowieczy ucierpi od nich.
13.POZNAŃSKAAle powiadam wam, że Eliasz już przyszedł, lecz go nie poznali i postąpili z nim, jak chcieli. A także Synowi Człowieczemu nie oszczędzą cierpień.
14.WARSZ.PRASKALecz mówię wam, że Eliasz już przyszedł, ale oni go nie przyjęli i postąpili z nim tak, jak im się podobało. Syn Człowieczy tak samo będzie od nich cierpiał.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.ale powiadam wam, że Eliasz już przyszedł, i go nie rozpoznali, ale uczynili mu cokolwiek chcieli; tak też i Syn Człowieka ma z ich strony ucierpieć.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMówię wam: Eliasz już przyszedł, lecz nie rozpoznali go i zrobili z nim, co chcieli. Podobnie Synowi Człowieczemu zadadzą wiele bólu.
17.TOR.NOWE.PRZ.Lecz mówię wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali go, ale uczynili z nim, co chcieli; tak i Syn Człowieczy ma cierpieć przez nich.