« 1Jan 5:8 1 List Jana 5:9 1Jan 5:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli świadectwo człowiecze przyjmujem, świadectwo Boże więtsze jest; iż to jest świadectwo Boże, które poświadczył o synie swoim.
2.WUJEK.1923Jeźli świadectwo ludzkie przyjmujemy, świadectwo Boże większe jest; albowiem to jest świadectwo Boże, które większe jest, iż świadczył o Synie swym.
3.RAKOW.NTJeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, świadectwo Boże więtsze jest; Iż to jest świadectwo Boże, które świadczył o Synu swym.
4.GDAŃSKA.1881Ponieważ świadectwo ludzkie przyjmujemy, świadectwo Boże większe jest; albowiem to jest świadectwo Boże, które świadczył o Synu swoim.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi, to świadectwo Boga jest większe. To bowiem jest świadectwo Boga, które dał o swoim Synu.
6.JACZEWSKIJeżeli przywięzujemy wagę do świadectwa ludzkiego, to świadectwo Boże więcej cenić winniśmy. Otóż mamy świadectwo największej wagi, świadectwo Boże o Synu swoim.
7.MARIAWICIJeśli więc przyjmujemy świadectwo ludzkie, Boże świadectwo większe jest. A to jest świadectwo Boże, które większe jest, że świadczył Bóg o Synie Swoim.
8.DĄBR.WUL.1973Jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, świadectwo Boże większe jest. Bo to jest świadectwo Boże, które większe jest, przez które zaświadczył o Synu swoim.
9.DĄBR.GR.1961Jeżeli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to świadectwo Boże jest większe, jest to bowiem świadectwo Boże, przez które zaświadczył o Synu swoim.
10.TYSIĄCL.WYD5Jeśli przyjmujemy świadectwo ludzi - to świadectwo Boże więcej znaczy, ponieważ jest to świadectwo Boga, które dał o swoim Synu.
11.BRYTYJKAJeżeli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarogodniejsze; a to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu.
12.POZNAŃSKAJeśli przyjmujemy świadectwo ludzi, to tym bardziej świadectwo Boga, które je przewyższa; a takie jest świadectwo, które Bóg dał o swoim Synu.
13.WARSZ.PRASKAOtóż jeśli uznajemy świadectwo ludzi, to o ileż bardziej zasługuje na uznanie świadectwo Boże. Jest to przecież świadectwo, które sam Bóg dał o swoim Synu.
14.KALETAJeśli świadectwo Boże przyjmujemy, świadectwo Boże większe jest; albowiem to jest świadectwo Boże, że świadczył o Synu swoim.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Skoro przyjmujemy świadectwo ludzi, to przecież większe jest świadectwo Boga. Gdyż to jest świadectwo Boga, że zaświadczył o swoim Synu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSkoro przyjmujemy świadectwo ludzi, zauważmy, że świadectwo Boga jest ważniejsze - jest to przecież świadectwo samego Boga, złożone o Jego własnym Synu.
17.TOR.PRZ.Jeżeli przyjmujemy świadectwo ludzi, to świadectwo Boże jest większe, gdyż jest to świadectwo Boga, jako że złożył świadectwo o swoim Synu.