« 1Jan 5:7 1 List Jana 5:8 1Jan 5:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdyż trzej są świadczący, duch, i woda, i krew. A trzej w jedno są.
2.WUJEK.1923A trzéj są, którzy świadectwo dają na ziemi: Duch i woda i krew; a ci trzéj jedno są.
3.RAKOW.NTA trzej są którzy świadczą na ziemi: on duch, i ona woda, i ona krew; a ci trzej ku jednemuż są.
4.GDAŃSKA.1881A trzej są, którzy świadczą na ziemi: Duch i woda, i krew, a ci trzej ku jednemu są.
5.GDAŃSKA.2017A trzej świadczą na ziemi: Duch, woda i krew, a ci trzej są zgodni.
6.JACZEWSKII trzy są rzeczy na ziemi, które o temże świadczą, a temi są: Duch, woda i krew.
7.MARIAWICII trzej są, którzy świadectwo dają na ziemi: Duch, Krew i Woda, a ci trzej jedno są.
8.DĄBR.WUL.1973I Trójca wydaje świadectwo na ziemi: duch, woda i krew, a Trójca ta jednym jest.
9.DĄBR.GR.1961Duch, woda i krew, i świadectwo trojga jedno jest.
10.TYSIĄCL.WYD5Duch, woda i krew, a ci trzej w jedno się łączą.
11.BRYTYJKADuch i woda, i krew, a ci trzej są zgodni.
12.POZNAŃSKADuch i woda, i krew, a ci trzej stanowią jedno.
13.WARSZ.PRASKADuch, woda i krew, a ci trzej stanowią jedność.
14.KALETADuch i woda, i krew, a trzej ku jednemu są.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także trzej są, co świadczą na ziemi: Duch, woda oraz przelana krew; a ci trzej są ku jednemu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITDuch, woda i krew, a to, co głoszą, jest spójne.
17.TOR.PRZ.I trzej są, którzy świadczą na ziemi: Duch i woda, i krew, a ci trzej są w jednym.