« 1Jan 5:4 1 List Jana 5:5 1Jan 5:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Kto jest zwycięzca świata, tylko kto wierzy, iż Jesus jest syn Boży?
2.WUJEK.1923Któż jest, co zwycięża świat, jedno który wierzy, iż Jezus jest Synem Bożym?
3.RAKOW.NTA kto jest co zwycięża świat, jedno który wierzy iż Jezus jest onym synem Bożym?
4.GDAŃSKA.1881Któż jest, co zwycięża świat, tylko kto wierzy, iż Jezus jest Synem Bożym?
5.GDAŃSKA.2017Kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?
6.JACZEWSKIBo któżto pokonywa świat? Oto ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym;
7.MARIAWICIKtóż tedy jest, co zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?
8.DĄBR.WUL.1973Któż jest, który zwycięża świat, jeśli nie ten, co wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?
9.DĄBR.GR.1961Któż bowiem jest, który zwycięża świat, jeżeli nie ten, co wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?
10.TYSIĄCL.WYD5A któż zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?
11.BRYTYJKAA któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie Ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?
12.POZNAŃSKAKtóż zaś jest tym, który zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?
13.WARSZ.PRASKAKtóż zatem zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?
14.KALETAKtóż zaś jest [tym, co] zwycięża świat, jeśli nie [ten, kto] wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Kto jest tym, co zwycięża świat, jeśli nie wierzący, że Jezus jest Synem Boga?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKtóż bowiem zwycięża świat, jeśli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Boga?
17.TOR.PRZ.Kim jest ten, który ciągle zwycięża świat, jeśli nie tym, który wierzy, że Jezus jest Synem Boga?