« 1Jan 5:10 1 List Jana 5:11 1Jan 5:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A to jest świadectwo, iż żywot wieczny dał nam Bóg. A ten żywot w synie jego jest.
2.WUJEK.1923A to jest świadectwo, iż żywot wieczny dał nam Bóg: a ten żywot jest w Synie jego.
3.RAKOW.NTA to jest świadectwo, iż żywot wieczny dał nam Bóg; a ten żywot w Synu jego jest.
4.GDAŃSKA.1881A toć jest świadectwo, iż nam Bóg dał żywot wieczny; a ten żywot jest w Synu jego.
5.GDAŃSKA.2017A to świadectwo jest takie, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w jego Synu.
6.JACZEWSKIDaje Bóg świadectwo o Synu swoim i w tym razie, gdy nam objecuje, że przez tegoż Syna da nam życie wieczne.
7.MARIAWICIA to jest świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a ten żywot jest w Synie Jego.
8.DĄBR.WUL.1973A na tym polega świadectwo, że Bóg dał nam żywot wieczny, a żywot ten jest w Synu jego.
9.DĄBR.GR.1961A na tym polega świadectwo, że Bóg dał nam żywot wieczny, a żywot ten jest w Synu Jego.
10.TYSIĄCL.WYD5A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu.
11.BRYTYJKAA takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu jego.
12.POZNAŃSKAA świadectwo to jest takie: Bóg nam dał życie wieczne, a życie to jest w Jego Synu.
13.WARSZ.PRASKAŚwiadectwo zaś owo jest takie: Bóg obdarzył nas życiem wiecznym, a życie to jest w Jego Synu.
14.KALETAA to jest świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg; a ten żywot w Synu jego jest.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A to jest owo świadectwo, że Bóg dał nam życie wieczne, i to życie jest w Jego Synu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTreścią tego świadectwa jest to, że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu.
17.TOR.PRZ.A takie jest to świadectwo, że Bóg dał nam życie wieczne; a to życie jest w Jego Synu.