« Rzym 12:3 List do Rzymian 12:4 Rzym 12:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo jako w jednem ciele członki mnogie mamy; a wszytkie członki nie tęż mają sprawę.
2.WUJEK.1923Albowiem jako w jednem ciele wiele członków mamy, a wszystkie członki nie jedne sprawę mają:
3.RAKOW.NTJako bowiem w jednym ciele członków wiele mamy, a one członki wszytki nie jednęsz mają sprawę;
4.GDAŃSKA.1881Albowiem jako w jednem ciele wiele członków mamy, ale wszystkie członki nie jednoż dzieło mają:
5.GDAŃSKA.2017Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, ale nie wszystkie członki wykonują tę samą czynność;
6.JACZEWSKIJako bowiem ciało nasze ma wiele członków, a każdy z nich do czego innego nam służy; -
7.SYMONAlbowiem jak w jednem ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki mają tęż samą czynność:
8.MARIAWICIAlbowiem jako w jednem ciele mamy członków wiele, a wszystkie członki nie jedną czynność mają,
9.DĄBR.WUL.1973Jako bowiem w jednym ciele wiele członków mamy, a wszystkie członki nie mają tej samej czynności,
10.DĄBR.GR.1961Jako bowiem w jednym ciele wiele członków mamy, a wszystkie członki nie wykonują tej samej czynności,
11.TYSIĄCL.WYD5Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki spełniają tę samą czynność -
12.BRYTYJKAJak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują,
13.POZNAŃSKAJak bowiem w jednym ciele posiadamy wiele członków, a wszystkie one spełniają różne czynności,
14.WARSZ.PRASKAJak na całość ludzkiego ciała składają się organa o niejednakowym przeznaczeniu,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż tak jak w jednym ciele mamy wiele członków, zaś wszystkie członki nie mają tego samego zadania
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJedno ciało ma bowiem wiele członków. Nie wszystkie one spełniają to samo zadanie.
17.TOR.PRZ.Albowiem tak, jak w jednym ciele mamy wiele członków, lecz nie wszystkie członki mają te same działanie,