« Rzym 12:2 List do Rzymian 12:3 Rzym 12:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo mówię przez łaskę daną mi, wszelkiemu będącemu u was, nie nader rozumieć, niż trzeba rozumieć, ale rozumieć wzupełny rozum, jako każdemu Bóg odmierzył miarę wiary.
2.WUJEK.1923Albowiem z łaski, która mi jest dana, powiadam wszystkim, którzy między wami są, żeby nie więcéj rozumieli, niźli potrzeba rozumieć: ale iżby rozumieli wedle mierności, jako każdemu Bóg udzielił miarę wiary.
3.RAKOW.NTMówię bowiem przez onę łaskę która jest dana mnie, każdemu będącemu między wami, żeby nader nie rozumiał nad to co trzeba rozumieć; ale iżby rozumiał ku zdrowemu rozumieniu, jako każdemu Bóg udzielił miarę wiary.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem powiadam przez łaskę, która mi jest dana, każdemu, co jest między wami, aby więcej o sobie nie rozumiał, niżeli potrzeba rozumieć; ale żeby o sobie rozumiał skromnie, tak jako komu Bóg udzielił miarę wiary.
5.GDAŃSKA.2017Mówię bowiem przez łaskę, która mi jest dana, każdemu, kto jest wśród was, aby nie myślał o sobie więcej niż należy, ale żeby myślał o sobie skromnie, stosownie do miary wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił.
6.JACZEWSKIPowagą apostolską, jaką z łaski Boskiej otrzymałem, zalecam wam wszystkim, aby żaden z was nie rozumiał o sobie więcej nad to, co mu przystoi; aby się nie wdawał w cudze sprawy, lecz aby się trzymał w granicach wskazanych sobie przez Boga.
7.SYMONAlbowiem w moc łaski, która mi jest dana, powiadam każdemu, ktokolwiek jest między wami, żeby nie rozumiał nad to, co rozumieć potrzeba, ale iżby rozumiał z umiarkowaniem, według daru wiary, jaki Bóg każdemu odmierzył.
8.MARIAWICIAlbowiem to powiadam przez łaskę, która mi jest dana, wszystkim, którzy są między wami, aby nic więcej każdy z was rozumiał, niż potrzeba rozumieć, ale żeby rozumiał trzeźwo według tego, ile każdemu z was Bóg oddzielił, miarę wiary.
9.DĄBR.WUL.1973Albowiem na mocy łaski, która mi jest dana, powiadam wszystkim, którzy są wśród was, żeby nie rozumieli nad to, co rozumieć trzeba, a rozumieli z umiarkowaniem według daru wiary, jaką każdemu Bóg odmierzył.
10.DĄBR.GR.1961Albowiem na mocy łaski, która mi jest dana, powiadam wszystkim, którzy są wśród was, żeby nie rozumieli więcej niż rozumieć trzeba, a rozumieli z umiarkowaniem według daru wiary, jaką każdemu Bóg odmierzył.
11.TYSIĄCL.WYD5Mocą bowiem łaski, jaka została mi dana, mówię każdemu z was: Niech nikt nie ma o sobie wyższego mniemania, niż należy, lecz niech sądzi o sobie trzeźwo - według miary, jaką Bóg każdemu w wierze wyznaczył.
12.BRYTYJKAPowiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił.
13.POZNAŃSKAPowiadam bowiem - zgodnie z udzielonym mi darem - każdemu przebywającemu wśród was, aby nie mniemał o sobie więcej niż należy. Niech każdy mądrze myśli o sobie. Bóg każdemu przydzielił wiarę według wyznaczonej mu miary.
14.WARSZ.PRASKAW imię otrzymanej [od Boga] łaski [apostolatu] proszę was, by nikt nie miał o sobie mniemania wyższego; niż należy; przeciwnie – niech każdy trzeźwo i skromnie ocenia się według rozmiarów wiary, której mu Bóg udzielił.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem przez daną mi łaskę powiadam każdemu, kto jest między wami, aby nie być zanadto myślącym ponad to, co trzeba wiedzieć; lecz myśleć dla zachowania rozsądku, tak, jak Bóg przydzielił każdemu miarę wiary.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMówię bowiem każdemu z was, na mocy danej mi łaski, aby nie miał o sobie mniemania wyższego, niż należy. Niech każdy ocenia siebie rozsądnie, zgodnie z tym, co mu Bóg wytyczył w mierze wiary.
17.TOR.PRZ.Bo przez daną mi łaskę mówię każdemu będącemu spośród was: Nie myślcie ponad miarę o sobie , ponad to, co konieczne jest by rozumieć, lecz myślcie rozsądnie, według miary wiary, jaką Bóg każdemu przydzielił.