« Rzym 12:19 List do Rzymian 12:20 Rzym 12:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli przeto łaknie nieprzyjaciel twój, nakarmi go, jeśli pragnie, napój go. Bo to czyniący, rzeżawie ogniste zbierzesz na głowę jego.
2.WUJEK.1923Ale jeźli łaknie nieprzyjaciel twój, nakarmij go; jeźli pragnie, napój go; bo to czyniąc, węgle ogniste zgromadzisz na głowę jego.
3.RAKOW.NTJeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarmi go; jeśli pragnie, napój go. Bo to czyniąc, węgle ogniste zgromadzisz na głowę jego.
4.GDAŃSKA.1881Jeźli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go; jeźli pragnie, napój go: bo to czyniąc, węgle rozpalone zgarniesz na głowę jego.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli więc twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go, jeśli jest spragniony, napój go. Tak bowiem robiąc, rozżarzone węgle zgarniesz na jego głowę.
6.JACZEWSKIAle, jeżeli nieprzyjaciel twój głodny: nakarmij go; - jeżeli ma pragnienie: - napój go: to bowiem czyniąc, żarzące węgle zgromadzisz na głowę jego.
7.SYMONRaczej: jeśli nieprzyjaciel twój łaknie, nakarm go, jeśli pragnie, napój go: bo to czyniąc, nagarniesz żaru na głowę jego.
8.MARIAWICII jeśli będzie łaknął twój nieprzyjaciel, nakarm go; jeśli będzie pragnął, daj mu pić, bo to czyniąc, węgle ogniste nagarniesz na głowę jego.
9.DĄBR.WUL.1973Ale jeśliby nieprzyjaciel twój łaknął, nakarm go, a jeśli ma pragnienie, podaj mu napój: tak czyniąc, węgle ogniste zgromadzisz na głowę jego.
10.DĄBR.GR.1961Ale jeśliby nieprzyjaciel twój łaknął, nakarm go, a jeśli ma pragnienie, podaj mu napój: tak czyniąc, węgle ogniste zgromadzisz na głowę jego.
11.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli pragnie - napój go. Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz nad jego głową.
12.BRYTYJKAJeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go; jeśli pragnie, napój go; bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę.
13.POZNAŃSKALecz: "Jeśli twój wróg jest głodny, nakarm go, jeśli jest spragniony, napój go - w ten sposób postępując, złożysz na jego głowie rozżarzone węgle".
14.WARSZ.PRASKAJeżeli nieprzyjaciel twój jest głodny, daj mu jeść; jeżeli jest spragniony, daj mu pić. Postępując w ten sposób będziesz gromadził rozżarzone węgle [skruchy] na głowie twego nieprzyjaciela.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem jeśli łaknie twój nieprzyjaciel karm go; jeśli pragnie dawaj mu pić; bo gdy to czynisz, zgromadzisz węgle ognia na jego głowę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go. Jeśli spragniony, daj mu się napić. To czyniąc, zgarniesz na jego głowę rozżarzone węgle.
17.TOR.PRZ.Jeśli więc twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go, jeśli pragnie, daj mu pić; bo to czyniąc, węgle rozpalone zgarniesz na jego głowę.