« Rzym 12:17 List do Rzymian 12:18 Rzym 12:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(12:18b) Jeśli można (rzecz) ile z was (być może) ze wszemi ludźmi pokój mający.
2.WUJEK.1923Jeźli można rzecz, ile z was jest, ze wszystkiemi ludźmi pokój mający,
3.RAKOW.NTJeśli można, ile z was jest, ze wszytkimi ludźmi uspokajając się.
4.GDAŃSKA.1881Jeźli można, ile z was jest, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli to możliwe, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi żyjcie w pokoju.
6.JACZEWSKIPracujcie nad tem, abyście ze wszystkimi, o ile to być może, w pokoju żyli.
7.SYMONJeśli można, o ile z was jest, ze wszystkimi ludźmi pokój chowajcie.
8.MARIAWICIjeśli być może, o ile od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój mając.
9.DĄBR.WUL.1973Jeśli to możliwe, i o ile od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój zachowujcie.
10.DĄBR.GR.1961Jeżeli to możliwe, i o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój zachowujcie.
11.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi.
12.BRYTYJKAJeśli można, o ile to od was za leży, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie.
13.POZNAŃSKAJeśli to możliwe, jeśli to od was zależy, żyjcie w pokoju, ze wszystkimi ludźmi.
14.WARSZ.PRASKADokładajcie wszelkich starań, aby, o ile to od was zależy, z wszystkimi żyć w zgodzie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jeżeli to z waszego powodu możliwe zachowujcie pokój ze wszystkimi ludźmi;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli to z waszej strony możliwe, zachowujcie pokój ze wszystkimi.
17.TOR.PRZ.Jeśli można, o ile to od was zależy , ze wszystkimi ludźmi zachowujcie pokój.