« Rzym 12:16 List do Rzymian 12:17 Rzym 12:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(12:17b) Nikomu złego za złe nie oddający. (12:18a) Wprzód opatrując dobra, przed wszemi ludźmi.
2.WUJEK.1923Żadnemu złem za złe nie oddawając, przemyśliwając to, coby było dobrego, nie tylko przed Bogiem; ale też i przed wszystkimi ludźmi.
3.RAKOW.NTŻadnemu złym za złe nie oddawając. Obmyślawając dobre rzeczy przed wszytkimi ludźmi.
4.GDAŃSKA.1881(Bracia!) nie bądźcie mądrymi sami u siebie; żadnemu złem za złe nie oddawajcie, obmyśliwając to, co jest uczciwego przed wszystkimi ludźmi.
5.GDAŃSKA.2017Nikomu złem za zło nie odpłacajcie; starajcie się o to, co uczciwe wobec wszystkich ludzi.
6.JACZEWSKIZłem za złe nikomu nie odpłacajcie; dobrymi bądźcie tak wobec Boga jako i wobec wszystkich ludzi.
7.SYMONNikomu złem za złe nie oddawajcie: a co dobre, starajcie się czynić nietylko przed Bogiem, ale i przed wszystkimi ludźmi.
8.MARIAWICINie bądźcie roztropnymi sami dla siebie, ale nikomu złem za złe nie oddając, przemyśliwajcie to, coby było dobrego nietylko przed Bogiem, ale też przed wszystkimi ludźmi;
9.DĄBR.WUL.1973Nikomu złem za zło nie oddawajcie, ale starajcie się czynić dobrze nie tylko przed Bogiem, ale i przed wszystkimi ludźmi.
10.DĄBR.GR.1961Nikomu złem za zło nie oddawajcie, ale starajcie się czynić dobro jawnie, wobec wszystkich ludzi.
11.TYSIĄCL.WYD5Nikomu złem za zło nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wszystkim ludziom.
12.BRYTYJKANikomu złem za złe nie oddawajcie? starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi.
13.POZNAŃSKANie odpłacajcie nikomu złem za zło. "Starajcie się czynić dobrze wszystkim ludziom".
14.WARSZ.PRASKANikomu nie odpłacajcie złem za złe; przeciwnie, wszystkim ludziom dobrze czyńcie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie stawajcie się mądrymi przed sobą. Nikomu złego za złe nie oddając; troszcząc się o to szlachetne przed wszystkimi ludźmi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie odpłacajcie nikomu złem za zło. Starajcie się o to, co jest dobre dla wszystkich ludzi.
17.TOR.PRZ.Nikomu złem za złe nie oddawajcie, troszcząc się o to , co dobre wobec wszystkich ludzi.