« Rzym 12:15 List do Rzymian 12:16 Rzym 12:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(12:16) Toż wespół rozumiejąc, nie wysokie rozumiejąc. Ale nisko się społem wiodąc. (12:17a) Nie bywajcie u siebie rozumnemi.
2.WUJEK.1923Tóż jeden o drugim rozumiejąc, wysoko nie rozumiejąc, ale się z pokornymi zgadzając. Nie bądźcie mądrymi sami u siebie.
3.RAKOW.NTToż między sobą rozumiejąc. Nie rozumiejąc o wysokich rzeczach, ale się podłym przysposabiając. Nie bądźcież rozumnymi sami u siebie.
4.GDAŃSKA.1881Bądźcie między sobą jednomyślni, wysoko o sobie nie rozumiejąc, ale się do niskich nakłaniając.
5.GDAŃSKA.2017Bądźcie między sobą jednomyślni. Nie miejcie o sobie wysokiego mniemania, ale się ku niskim skłaniajcie. Nie uważajcie samych siebie za mądrych.
6.JACZEWSKIŻyjcie z sobą w zgodzie; nie trzymajcie o sobie wiele; niższymi od siebie nie pogardzajcie; nie uważajcie się za mędrszych od drugich.
7.SYMONBądźcie między sobą jednomyślni: nie pnijcie się wysoko, ale się nisko trzymajcie: za mądrych sami siebie nie miejcie.
8.MARIAWICIto samo jedni o drugich rozumiejąc, wysoko o sobie nie rozumiejąc, ale z pokornymi się zgadzając.
9.DĄBR.WUL.1973Bądźcie między sobą jednomyślni nie wynosząc się nad innych, ale się z pokornymi zgadzając. Nie uważajcie siebie samych za zbyt mądrych.
10.DĄBR.GR.1961Bądźcie między sobą jednomyślni, nie wynosząc się, ale jednocząc się z pokorą innych. Nie uważajcie siebie samych za zbyt mądrych.
11.TYSIĄCL.WYD5Bądźcie między sobą jednomyślni. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. Nie uważajcie sami siebie za mądrych.
12.BRYTYJKABądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni; nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie; nie uważajcie sami siebie za mądrych.
13.POZNAŃSKABądźcie złączeni wspólnym uczuciem. Nie mniemajcie o sobie zbyt wiele, lecz uniżajcie się wobec pokornych. Nie uważajcie się za mądrych.
14.WARSZ.PRASKAŻyjcie we wzajemnej zgodzie, nie wynoście się jedni ponad drugich, lecz bądźcie skromni. Nie uważajcie się za zbyt mądrych.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To samo myśląc jedni o drugich, nie myśląc wysoko, ale dostosowując się do pokornych.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOdnoście się do siebie z podobną wyrozumiałością. Nie bądźcie wyniośli, skłaniajcie się raczej do tego, co skromne. Nie uważajcie sami siebie za mądrych.
17.TOR.PRZ.Bądźcie wobec siebie tej samej myśli; nie rozumiejcie o sobie wyniośle, ale przystawajcie do pokornych; nie stawajcie się rozumni we własnych oczach.