« Rzym 12:12 List do Rzymian 12:13 Rzym 12:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Potrzebam świętych użyczający. Miłości ku postronnym naśladujący.
2.WUJEK.1923Potrzebom świętych udzielający, w gościnności się kochający.
3.RAKOW.NTW potrzebach świętych społkujący, gościnności naśladując.
4.GDAŃSKA.1881Potrzebom świętych udzielający, gościnności naśladujący.
5.GDAŃSKA.2017Wspomagający świętych w potrzebach, okazujący gościnność.
6.JACZEWSKIPotrzebom braci swoich w Chrystusie zaradzajcie; gościnnymi bądźcie.
7.SYMONNa potrzeby świętych udzielajcie: gościnności pilnujcie.
8.MARIAWICIna potrzeby świętych udzielając, w przyjmowaniu gości się współubiegając.
9.DĄBR.WUL.1973Potrzeby świętych wspomagający, gościnności strzegący.
10.DĄBR.GR.1961Potrzeby świętych wspomagający, gościnności strzegący,
11.TYSIĄCL.WYD5Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności.
12.BRYTYJKAWspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność.
13.POZNAŃSKAWczuwajcie się w potrzeby świętych. Starajcie się być gościnni.
14.WARSZ.PRASKAPomagajcie waszym braciom, gdy znajdą się w potrzebie, bądźcie gościnni dla tych, którzy do was przyjdą.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.będący uczestnikami w niedostatkach świętych, prześladujący gościnnością.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWspierajcie w potrzebach świętych, pielęgnujcie gościnność.
17.TOR.PRZ.Miejcie udział w potrzebach świętych, prześcigajcie się w gościnności.