« Rzym 12:11 List do Rzymian 12:12 Rzym 12:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nadzieją się radujący. W utrapieniu stateczni. W modlitwie trwający.
2.WUJEK.1923Nadzieją się weselący, w utrapieniu cierpliwi, w modlitwie ustawiczni,
3.RAKOW.NTW nadziei się weseląc. W ucisku trwający. Modlitwy pilnujący.
4.GDAŃSKA.1881W nadziei się weselący, w ucisku cierpliwi, w modlitwie ustawiczni;
5.GDAŃSKA.2017Radujący się w nadziei, cierpliwi w ucisku, nieustający w modlitwie;
6.JACZEWSKINadzieja niech wam będzie pociechą; utrapienia cierpliwie znoście; ciągle się módlcie.
7.SYMONW nadziei bądźcie weseli, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali.
8.MARIAWICIw nadziei się radując; w uciskach cierpliwi, w modlitwie pilni,
9.DĄBR.WUL.1973radujący się z nadziei, w ucisku wytrwali, w modlitwie gorliwi.
10.DĄBR.GR.1961radujący się z nadziei, w ucisku wytrwali, w modlitwie gorliwi.
11.TYSIĄCL.WYD5Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali.
12.BRYTYJKAW nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali;
13.POZNAŃSKACieszcie się nadzieją. W prześladowaniu bądźcie wytrwali. Trwajcie w modlitwie.
14.WARSZ.PRASKAOżywieni radosną nadzieją, cierpliwie znoście uciski, módlcie się z wytrwałością.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.radujący się nadzieją. W ucisku wytrwali, w modlitwie uporczywie trwający;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW nadziei bądźcie radośni, w ucisku wytrwali, w modlitwie oddani.
17.TOR.PRZ.Radośni nadzieją, w ucisku wytrwali, w modlitwie trwający niezłomnie,