« Rzym 12:10 List do Rzymian 12:11 Rzym 12:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Pilnością nie leniwi, duchem gorący. Panu się zniewalający.
2.WUJEK.1923W pilności nie leniwi, duchem pałający, Panu służący,
3.RAKOW.NTW staraniu nie leniwi. Duchem pałający. Panu służący.
4.GDAŃSKA.1881W pracy nie leniwi, duchem pałający, Panu służący;
5.GDAŃSKA.2017W pracy nieleniwi, pałający duchem, służący Panu;
6.JACZEWSKIObowiązki swoje wykonywajcie skwapliwie; służcie Bogu wiernie.
7.SYMONW gorliwości nie stygnijcie: duchem gorejcie: służcie Panu.
8.MARIAWICIw troskliwości nie leniwi, Duchem gorejąc, Panu służąc;
9.DĄBR.WUL.1973W gorliwości — nie słabnący, duchem płomienni, Panu służący,
10.DĄBR.GR.1961W gorliwości – nie słabnący, duchem płomienni, Panu służący,
11.TYSIĄCL.WYD5Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu.
12.BRYTYJKAW gorliwości nie ustawając, płomienni duchem, Panu służcie,
13.POZNAŃSKAW gorliwości nie bądźcie opieszali. Bądźcie płomiennego ducha. Służcie Panu.
14.WARSZ.PRASKANiech wasza gorliwość nigdy nie słabnie, bądźcie pełni zapału ducha, poddani Panu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W gorliwości nie opieszali, pałający duchem, służący Panu,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW zapale bądźcie niestrudzeni, duchem płomienni, w Panu - gotowi do służby.
17.TOR.PRZ.W gorliwości nieopieszali, płonący duchem, Panu służący,