« Rzym 11:36 List do Rzymian 12:1 Rzym 12:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574PRoszę przeto was bracia, prze miłosierdzie Boże, abyście wystawiali ciała wasze offiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, słowną służbę waszę.
2.WUJEK.1923Proszę was tedy, bracia! przez miłosierdzie Boże, abyście wydawali ciała wasze ofiarą żywiącą, świętą, przyjemną Bogu, rozumną służbę waszę.
3.RAKOW.NTProszę tedy was, bracia, przez one litości Boże, abyście wystawiali ciała wasze ofiarą żywiącą, świętą, przyjemną Bogu, onę rozumną służbę waszę.
4.GDAŃSKA.1881Proszę was tedy, bracia! przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszę.
5.GDAŃSKA.2017Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest wasza rozumna służba.
6.JACZEWSKIGdyście, bracia, tyle łaski od Boga doznali: tedy przez pamięć na to, proszę was, abyście, jako dowód wdzięczności, oddali ciało swoje Bogu, jako ofiarę żywą i nieskalaną: iżby mu ofiara ona była przyjemną, a tem samem godną was, jako ludzi rozumnych.
7.SYMONProszę was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyśmy stawili ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu: iżby służba wasza była duchowna.
8.MARIAWICIProszę was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście wydawali ciała wasze jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, rozumną służbę waszą.
9.DĄBR.WUL.1973Proszę was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała wasze na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, na rozumną służbę waszą.
10.DĄBR.GR.1961Proszę was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała wasze na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, na duchową służbę waszą.
11.TYSIĄCL.WYD5A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej.
12.BRYTYJKAWzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza.
13.POZNAŃSKANawołuję więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście oddali się Bogu na ofiarę żywą, świętą i przyjemną - będzie to wasza duchowa służba.
14.WARSZ.PRASKATak więc proszę was, bracia, w imię miłosierdzia, którym nas Bóg darzy, abyście chcieli składać samych siebie jako ofiarę żywą, świętą i miłą Bogu. Taka tedy niech będzie wasza cześć rozumnie okazywana Bogu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zachęcam was zatem, bracia, z powodu miłosierdzia Boga, by polecać wasze ciała jako ofiarę żyjącą, świętą, miłą Bogu, rozumną waszą służbą.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu - jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby.
17.TOR.PRZ.Wzywam więc was, bracia, przez miłosierdzie Boga, abyście stawili swoje ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, tę rozumną służbę waszą.