« Flp 3:7 List do Filipian 3:8 Flp 3:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ano więc i wszytko mnimam być szkodą prze wysokość poznania Christa Jesusa pana mego, dla którego wszego odstąpiłem, i mam (je) za śmieci, abym Christusa pozyskał.
2.WUJEK.1923Owszem poczytam wszystko za szkodę dla wysokiego poznania Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla któregom wszystkiego postradał, i mam sobie za gnój, abym Chrystusa zyskał:
3.RAKOW.NTAleć zaiste i poczytam wszytkie rzeczy szkodą być, dla zacności znajomości Christusa Jezusa Pana mego; dla któregom na wszytkich rzeczach szkodę podjął, i one poczytam śmieciami być, abym Christusa zyskał,
4.GDAŃSKA.1881Owszem i wszystko poczytam sobie za szkodę dla zacności znajomości Chrystusa Jezusa, Pana mojego, dla któregom wszystko utracił i mam to sobie za gnój, abym Chrystusa zyskał,
5.GDAŃSKA.2017Owszem, wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój, aby zyskać Chrystusa;
6.JACZEWSKIbo wobec wzniosłej nauki Jezusa Chrystusa Pana mojego wszystko, co nie jest tą nauką, za szkodę sobie uważam; wszystko to za szkodę i nicość poczytałem, bylebym tylko Chrystusa pozyskał;
7.SYMONOwszem poczytam wszystko za szkodę wobec niezrównanej znajomości Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego wyzułem się z tego wszystkiego, i mam to sobie za śmiecie: abym Chrystusa zyskał,
8.MARIAWICIWszakże jednak i wszystkie inne rzeczy poczytuję za stratę dla wysokiego poznania Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla Którego wszystkom za szkodę poczytał i mam sobie za gnój, abym tylko Chrystusa pozyskał
9.DĄBR.WUL.1973I owszem uznam wszystko za szkodę wobec wzniosłego poznania Jezusa Chrystusa Pana mojego, dla którego porzuciłem wszystko i uznam za gnój, byle Chrystusa pozyskać.
10.DĄBR.GR.1961I owszem, wszystko uznam za stratę wobec wzniosłego poznania Chrystusa Jezusa Pana mojego, dla którego porzuciłem wszystko i uznam za gnój, byle Chrystusa pozyskać.
11.TYSIĄCL.WYD5I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa
12.BRYTYJKALecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa
13.POZNAŃSKAI naprawdę uważam za stratę to wszystko w porównaniu z najwyższą wartością, jaką jest poznanie Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Właśnie dla Niego wyzbyłem się tego wszystkiego i uważam to za śmieci,
14.WARSZ.PRASKAZresztą wszystko inne również – w porównaniu z wartością, jaką przedstawia dla mnie możność poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego – uważam za stratę. Dla Chrystusa wyzbyłem się [dobrowolnie] wszystkiego i wszystko przedstawia dla mnie wartość nie większą niż zwykłe śmieci. Cenię sobie jedynie to, bym mógł pozyskać Chrystusa
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wszak z pewnością i wszystko uznaję, że jest szkodą, z powodu górowania wyższego poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana. Po którym wszystko poniosło stratę, zatem idzie na przedzie jako odchody, abym zyskał Chrystusa
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWięcej, w świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa
17.TOR.PRZ.Ale istotnie, raczej i wszystko uznaję za szkodę z powodu górującego nad wszystkim poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko straciłem i wszystko uznaję za śmieci, żeby zyskać Chrystusa,