« Flp 3:6 List do Filipian 3:7 Flp 3:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale co mi było zyskiem, tom (ja) miał dla Christusa za szkodę.
2.WUJEK.1923Ale co mi było zyskiem, tom poczytał dla Chrystusa być szkodą.
3.RAKOW.NTAle one rzeczy które mi były zyskiem, tem poczytał dla Christusa być szkodą.
4.GDAŃSKA.1881Ale to, co mi było zyskiem, tom poczytał dla Chrystusa za szkodę.
5.GDAŃSKA.2017Lecz to, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę.
6.JACZEWSKIAle poczytałem sobie za szkodę to, co mógłbym uważać za korzyść,
7.SYMONAle co mi było zyskiem, tom ja poczytał dla Chrystusa za szkodę.
8.MARIAWICIAle te rzeczy, które były dla mnie zyskiem, tom poczytał sobie dla Chrystusa za szkodę.
9.DĄBR.WUL.1973Ale to, co było mi zyskiem, ze względu na Chrystusa poczytałem za szkodę.
10.DĄBR.GR.1961Ale to, co było dla mnie korzyścią, dla Chrystusa uznałem za stratę.
11.TYSIĄCL.WYD5Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę.
12.BRYTYJKAAle wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę.
13.POZNAŃSKAAle to wszystko, co miało dla mnie wartość, ze względu na Chrystusa uznaję za bezwartościowe.
14.WARSZ.PRASKALecz wszystko to, tak kiedyś cenne dla mnie, teraz, ze względu na Chrystusa, zapisuję na straty.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz rzeczy, które mi były pożytkami, te uznałem za szkodę z powodu Chrystusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA jednak cokolwiek mogło mi nieść jakąś korzyść, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę.
17.TOR.PRZ.Ale to, co mi było zyskiem, to z powodu Chrystusa uznałem za szkodę.