« Flp 3:19 List do Filipian 3:20 Flp 3:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo nasze obywatelstwo w niebiesiech jest zkąd i zbawiciela oczekawamy Pana Jesusa Christa,
2.WUJEK.1923A nasze obcowanie jest w niebiesiech, zkąd też Zbawiciela oczekiwamy, Pana naszego Jezusa Chrystusa,
3.RAKOW.NTAbowiem rząd naszej Rzeczypospolitej w niebiesiech jest, skąd też Zbawiciela oczekawamy Pana Jezusa Christusa.
4.GDAŃSKA.1881Aleć nasza rzeczpospolita jest w niebiesiech, skąd też zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa.
5.GDAŃSKA.2017Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa.
6.JACZEWSKINaszem zadaniem jest zdobycie sobie nieba, i z nieba też oczekujemy łaski od Zbawiciela naszego Pana Jezusa Chrystusa,
7.SYMONAle co do nas, myśmy obywatelami nieba, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana naszego Jezusa Chrystusa,
8.MARIAWICIAle nasze obcowanie jest w niebiesiech, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana naszego Jezusa Chrystusa,
9.DĄBR.WUL.1973Ale co do nas, to my przebywamy w niebiesiech, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana naszego Jezusa Chrystusa,
10.DĄBR.GR.1961Ale co do nas, to my przebywamy w niebiesiech, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa,
11.TYSIĄCL.WYD5Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana Jezusa Chrystusa,
12.BRYTYJKANasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa,
13.POZNAŃSKALecz naszą ojczyzną jest niebo, stamtąd też wyglądamy Zbawiciela, Pan Jezusa Chrystusa,
14.WARSZ.PRASKANasza ojczyzna jest w niebie i stamtąd oczekujemy przyjścia Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem nasze obywatelstwo jest w niebiosach, z których także oczekujemy zbawcy, Pana Jezusa Chrystusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTymczasem nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd oczekujemy Zbawcy, Pana Jezusa Chrystusa.
17.TOR.PRZ.Nasza bowiem ojczyzna jest w niebiosach, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa,