« Flp 3:18 List do Filipian 3:19 Flp 3:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Których koniec zatrata, których Bóg brzuch, a sława w sromocie ich, którzy ziemskie (rzeczy) rozumieją.
2.WUJEK.1923Których koniec zatracenie, których Bóg jest brzuch, i chwała w sromocie ich, którzy ziemskie rzeczy miłują.
3.RAKOW.NTKtórych koniec zginienie, których Bóg brzuch, i chwała w sromocie ich, którzy się rzeczami ziemskimi zabawiają.
4.GDAŃSKA.1881Których koniec jest zatracenie, których Bóg jest brzuch, a chwała w hańbie ich, którzy się o rzeczy ziemskie starają.
5.GDAŃSKA.2017Ich końcem jest zatracenie, ich Bogiem jest brzuch, a ich chwała jest w hańbie; myślą oni o tym, co ziemskie.
6.JACZEWSKIOni zmierzają do śmierci wiecznej; bogiem ich jest brzuch, a chwałą zawstydzenie; oni tylko ziemię mają na względzie.
7.SYMONktórych koniec zatracenie: których bogiem jest brzuch, i których chwała w sromocie: którzy za rzeczami ziemskimi gonią.
8.MARIAWICIktórych koniec zatracenie, których bogiem jest brzuch, i chwała ich w sromocie ich, którzy tylko rzeczy ziemskie rozumieją.
9.DĄBR.WUL.1973zguba jest ich końcem, bogiem ich jest brzuch, a chwałą — ubieganie się o rzeczy ziemskie w sromocie.
10.DĄBR.GR.1961ich celem jest zguba, ich bogiem jest brzuch, a chwałą – ubieganie się o rzeczy ziemskie w upodleniu.
11.TYSIĄCL.WYD5Ich losem - zagłada, ich bogiem brzuch - , a chwała - w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne.
12.BRYTYJKAKońcem ich jest zatracenie, bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą, myślą bowiem o rzeczach ziemskich.
13.POZNAŃSKAIch końcem zatracenie, bogiem - brzuch, a chwała ich w tym, czego winni się wstydzić.
14.WARSZ.PRASKALudzi tych czeka [w przyszłości] zagłada, obecnie zaś bogiem ich jest brzuch, a chlubą to, czego powinni się wstydzić, przedmiotem zaś ich dążeń – tylko sprawy tego świata.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ich końcem jest potępienie, ich bogiem jest brzuch, oni myślą o ziemskich sprawach, a ich chwała przez hańbę.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITIch końcem - zguba, ich bogiem - brzuch, a ich chwałą własne pohańbienie, gdyż zawładnęło nimi to, co ziemskie.
17.TOR.PRZ.Takich końcem jest zatracenie, takich bogiem jest brzuch, a chwała ich w hańbie, oni myślą o rzeczach ziemskich.