« Flp 3:17 List do Filipian 3:18 Flp 3:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo mnodzy chodzą (o) których często mawiałem wam, a teraz i płacząc mówię, o nieprzyjaciołach krzyża Christusowego,
2.WUJEK.1923Boć wiele ich chodzi, którem wam często opowiadał, (a teraz i płacząc powiadam), nieprzyjaciele krzyża Chrystusowego:
3.RAKOW.NTAbowiem wiele ich obchodzi, którem często powiedał wam, a teraz i płacząc powiedam, być nieprzyjacielmi onego krzyża Christusowego;
4.GDAŃSKA.1881Albowiem wiele ich chodzi, o którychem wam często powiadał, a teraz i z płaczem mówię, iż są nieprzyjaciołmi krzyża Chrystusowego;
5.GDAŃSKA.2017Wielu bowiem, o których wam często mówiłem, postępuje inaczej, a teraz nawet z płaczem mówię, że wrogami krzyża Chrystusa.
6.JACZEWSKIWielu jest, o których już wam nieraz mówiłem, a o których i obecnie z płaczem mówię, iż są nieprzyjaciółmi krzyża Chrystusowego.
7.SYMONBoć wielu jest, którzy chodzą, jakom wam często mówił (a teraz i ze łzami mówię), jako nieprzyjaciele krzyża Chrystusowego:
8.MARIAWICIBoć wielu ich chodzi, o których wam często powiadałem, a teraz i z płaczem powiadam, nieprzyjaciół krzyża Chrystusowego,
9.DĄBR.WUL.1973Bo wielu, o których często wam mówiłem (a i teraz ze łzami mówię), postępuje tak, jak nieprzyjaciele krzyża Chrystusowego:
10.DĄBR.GR.1961Bo wielu, o których często wam mówiłem (a i teraz ze łzami mówię), postępuje tak, jak nieprzyjaciele krzyża Chrystusowego:
11.TYSIĄCL.WYD5Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem.
12.BRYTYJKAWielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego;
13.POZNAŃSKABo wielu postępuje tak - o czym wam już nieraz mówiłem, a teraz ze łzami powtarzam - jak wrogowie krzyża Chrystusowego.
14.WARSZ.PRASKAJest też wielu takich, którzy pokazują swoim życiem, że są wrogami Chrystusowego krzyża. Mówiłem wam o tym już wiele razy, a teraz powtarzam to z płaczem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż wielu, o których wam często mówiłem, a teraz też mówię płacząc, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZachowanie wielu przywodzi bowiem na myśl wrogów krzyża Chrystusa. Często wam o nich wspominałem. Teraz też mówię ze łzami.
17.TOR.PRZ.Wielu bowiem o których wam często mówiłem, a teraz i z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusa;