« Flp 3:16 List do Filipian 3:17 Flp 3:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Naśladowniki moje mi bądźcie bracia, a przypatrujcie się tak chodzącym, jako macie wyrażenie nasze.
2.WUJEK.1923Bądźcie naśladowcami moimi, bracia! a upatrujcie te, którzy tak chodzą, jako macie wzór nasz.
3.RAKOW.NTSpółnaśladowcami moimi bądźcie, bracia! a upatrujcie ty, którzy tak postępują, jako macie wzormi nas.
4.GDAŃSKA.1881Bądźcież wespół naśladowcami moimi, bracia! a upatrujcie tych, którzy tak chodzą, jako nas za wzór macie.
5.GDAŃSKA.2017Bądźcie, bracia, wszyscy razem moimi naśladowcami i przypatrujcie się tym, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie.
6.JACZEWSKIBracia, bądźcie naśladowcami moimi i bierzcie sobie za wzór tych, którzy idą za mną.
7.SYMONBądźcie, bracia, naśladowcami moimi, i zapatrujcie się na tych, którzy tak chodzą, jako w nas wzór macie.
8.MARIAWICIBracia, bądźcie naśladowcami moimi i patrzcie na tych, którzy tak postępują, jako macie wzór w nas.
9.DĄBR.WUL.1973Naśladowcami moimi bądźcie, bracia, i zapatrujcie się na tych, którzy tak postępują, jak tego w nas wzór macie.
10.DĄBR.GR.1961Naśladowcami moimi bądźcie, bracia i zapatrujcie się na tych, którzy tak postępują, jak tego w nas wzór macie.
11.TYSIĄCL.WYD5Bądźcie, bracia, wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas.
12.BRYTYJKABądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie.
13.POZNAŃSKABracia, bądźcie moimi naśladowcami, uważnie patrzcie na tych, którzy idą za wzorem, jaki w nas macie.
14.WARSZ.PRASKABracia! Wszyscy bądźcie naśladowcami moimi. Przypatrujcie się tym, którzy postępują zgodnie z przykładem zostawionym przez nas.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Stawajcie się, bracia, moimi współnaśladowcami, w miarę tego jak macie nas za wzór i obserwujcie tych, którzy tak postępują.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBracia, bądźcie moimi naśladowcami - wszyscy, razem wzięci. Bierzcie przykład z osób postępujących według wzoru, który widzicie w nas.
17.TOR.PRZ.Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i przyglądajcie się tym, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie.