« 1Pio 2:8 1 List Piotra 2:9 1Pio 2:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz wy ród wybrany, królewskie offiarowanie, naród święty, lud na pozyskanie, abyście cnoty opowiedali onego który was z ciemności wezwał do dziwnego swego światła.
2.WUJEK.1923A wy, rodzaj wybrany, królewskie kapłaństwo, naród święty, lud nabycia, abyście cnoty opowiadali tego, który was wezwał z ciemności ku swojéj przedziwnéj światłości,
3.RAKOW.NTLecz wy jesteście rodzajem wybranym, królewskim ofiarownictwem, narodem świętym, ludem nabytym; abyście cnoty opowiedali onego, który z ciemności was wezwał ku dziwnej swojej światłości.
4.GDAŃSKA.1881Ale wy jesteście rodzajem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście opowiadali cnoty tego, który was powołał z ciemności ku dziwnej swojej światłości.
5.GDAŃSKA.2017Lecz wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do swej cudownej światłości;
6.JACZEWSKIWy jesteście ludem wybranym; wy jesteście królami i kapłanami zarazem, wy jesteście narodem świętym. Pan sobie was przygotował, i z ciemności przywołał was do światła, abyście chwałę jego głosili.
7.DĄBR.WUL.1973Wy jednak jesteście rodzajem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście głosili potęgę tego, który z ciemności wezwał was do swego przedziwnego światła.
8.DĄBR.GR.1961Wy jednak jesteście rodzajem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście głosili potęgę tego, który z ciemności wezwał was do swego przedziwnego światła.
9.TYSIĄCL.WYD5Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła;
10.BRYTYJKAAle wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości;
11.POZNAŃSKAWy natomiast jesteście "plemieniem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem odkupionym". "abyście głosili chwalebne dzieła" Tego, który powołał was z ciemności do swojego przedziwnego światła.
12.WARSZ.PRASKAWy natomiast jesteście plemieniem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem przeznaczonym na własność dla Boga. Wy macie ogłaszać dzieła potęgi Tego, który powołał was z ciemności do swego cudownego światła:
13.KALETAWy zaś [jesteście] rodzajem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem ku nabyciu, abyście cnoty opowiadali [tego, który] z ciemności was powołał ku dziwnej swojej światłości.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem do ocalenia, abyście obwieścili cnoty Tego, co was powołał z ciemności do wspaniałej Jego światłości.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITAle wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, by rozgłaszać wspaniałość Tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził w swoje zachwycające światło.
16.TOR.NOWE.PRZ.Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym na własność, abyście ogłaszali cnoty Tego, który powołał was z ciemności do przedziwnego swojego światła;