« 1Pio 2:7 1 List Piotra 2:8 1Pio 2:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I kamień obrażenia, i skała otrącenia, (tym) co się obrażają słowem, nieposłuszni będąc (tego) na co postanowieni.
2.WUJEK.1923I kamieniem obrażenia i opoką zgorszenia tym, którzy się o słowo obrażają i nie wierzą, na co i postanowieni są.
3.RAKOW.NTI kamieniem obrażenia, i opoką zgorszenia tym, którzy się obrażają mową, nieposłusznym, na co też postanowieni są.
4.GDAŃSKA.1881I kamieniem obrażenia, i opoką zgorszenia tym, którzy się obrażają o słowo, nie wierząc, na co też wystawieni są.
5.GDAŃSKA.2017Kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia dla tych, którzy nie wierząc, potykają się o słowo, na co też są przeznaczeni.
6.JACZEWSKIa nadto będzie on dla nich Kamieniem obrażenia i Skałą zgorszenia; będzie on dla nich powodem niedowiarstwa i upadku. Bóg to na nich dopuści.
7.DĄBR.WUL.1973I kamieniem obrazy i opoką zgorszenia dla tych, którzy zrażają się słowem nie wierząc temu, do czego przeznaczeni zostali.
8.DĄBR.GR.1961I kamieniem obrazy i opoką zgorszenia (dla tych), którzy zrażają się słowem, nie wierząc temu, do czego przeznaczeni zostali.
9.TYSIĄCL.WYD5i kamieniem obrazy, i skałą potknięcia się. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni.
10.BRYTYJKAAle też kamieniem, o który się potkną, i skałą zgorszenia; ci, którzy nie wierzą Słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni.
11.POZNAŃSKAoraz "Kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia". Oni nieposłuszni słowu potykają się; taki ich los spotyka.
12.WARSZ.PRASKAstał się kamieniem upadku i skałą zgorszenia. Ponieważ buntują się przeciw słowu, upadają, zgodnie zresztą ze swym przeznaczeniem.
13.KALETAI kamieniem obrażenia, i opoką zgorszenia [tym], którzy się_obrażają [o] słowo, będąc_nieposłuszni, na co też wystawieni_są.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.jako kamień potknięcia oraz skała zgorszenia. Oni się potykają, będąc nieposłuszni Słowu, do czego też zostali wyznaczeni.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITprzyczyną upadku i skałą skandalu. Potykają się o nią ci, którzy nie wierzą Słowu, na co zresztą są przeznaczeni.
16.TOR.NOWE.PRZ.O który potykają się ci, którzy są nieposłuszni Słowu, na co są też przeznaczeni.