« 1Pio 2:6 1 List Piotra 2:7 1Pio 2:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wam przeto cześć co wierzycie, lecz nieposłusznym (jest) kamieniem którym zbrakowali budownicy, ten się przydał do głowy węgła.
2.WUJEK.1923Wam tedy wierzącym cześć; a niewierzącym kamień, który odrzucili budujący, ten się stał głową węgielną,
3.RAKOW.NTWam tedy uczciwością jest którzy wierzycie; a nieposłusznym kamień, który odrzucili budujący, ten się sstał w głowę węgłową,
4.GDAŃSKA.1881Wam tedy wierzącym jest uczciwością, ale nieposłusznym, kamień, który odrzucili budujący, ten się stał głową węgielną,
5.GDAŃSKA.2017Dla was więc, którzy wierzycie, jest on cenny, dla nieposłusznych zaś ten kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym;
6.JACZEWSKIDla was, którzyście uwierzyli, Kamień ten zaszczytem się stanie. Niedowiarkowie odrzucą go wprawdzie, ale, mimo to, nie przestanie on być Kamieniem węgielnym,
7.DĄBR.WUL.1973Wam tedy wierzącym cześć, a dla niewierzących kamień, który odrzucili budujący, ten stał się głowicą węgła.
8.DĄBR.GR.1961Wam tedy wierzącym chwała, dla niewierzących zaś: kamień, który odrzucili budujący, ten stał się głowicą węgła.
9.TYSIĄCL.WYD5Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła -
10.BRYTYJKADla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną; dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym,
11.POZNAŃSKAWam przeto, wierzącym, chwała! Dla niewierzących zaś ten "Kamień, który odrzucili budujący, stał się podstawą węgła"
12.WARSZ.PRASKAI to spotka was, wierzących, jako wyraz szczególnego wyróżnienia. Dla tych zaś, którzy nie wierzą, właśnie ten kamień – odrzucony przez budujących, a przecież podtrzymujący fundament całej budowli –
13.KALETAWam tedy uczciwością [jest] wierzącym, niewiernym zaś kamień, który odrzucili budujący, ten się_stał głową węgielną,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem dla was, wierzących nagroda; ale dla niewierzących kamień, który odrzucili budujący, Ten pojawił się na głowę kąta;
15.EIB.BIBLIA.2016.LITDla was zatem, wierzących, jest on cenny. Natomiast dla niewierzących, kamień ten, jako odrzucony przez budujących, pozostaje kamieniem węgielnym,
16.TOR.NOWE.PRZ.Zatem dla was wierzących to zaszczyt; ale dla nieposłusznych, ten kamień, który odrzucili budujący stał się głowicą węgła i kamieniem potknięcia, i skałą zgorszenia,