« 1Pio 2:24 1 List Piotra 2:25 1Pio 3:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo byliście jako owce błądzące, aleście się teraz nawrócili do pasterza, i dozorce dusz waszych.
2.WUJEK.1923Boście byli jako owce błądzące; ale teraz jesteście nawróceni do pasterza i biskupa dusz waszych.
3.RAKOW.NTAbowiemeście byli jako owce błądzące; ale nawróceni jesteście teraz do Pasterza i Dozorce dusz waszych.
4.GDAŃSKA.1881Albowiemeście byli jako owce błądzące; ale teraz jesteście nawróceni do pasterza i biskupa dusz waszych.
5.GDAŃSKA.2017Byliście bowiem jak zbłąkane owce, lecz teraz nawróciliście się do Pasterza i Biskupa waszych dusz.
6.JACZEWSKIByliście niegdyś jako owce zbłąkane; teraz wróciliście do pasterza i biskupa dusz swoich.
7.DĄBR.WUL.1973Byliście bowiem jako owce błądzące, ale teraz powróciliście do pasterza i biskupa dusz waszych.
8.DĄBR.GR.1961Błąkaliście się bowiem po bezdrożach jak owce, ale teraz powróciliście do pasterza i opiekuna dusz waszych.
9.TYSIĄCL.WYD5Błądziliście bowiem jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza i Stróża dusz waszych.
10.BRYTYJKAByliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych.
11.POZNAŃSKAByliście bowiem jak owce zbłąkane, ale powróciliście do Pasterza i Stróża dusz waszych.
12.WARSZ.PRASKAByliście bowiem kiedyś jak owce zbłąkane, ale teraz wróciliście znów do Tego, który jest Pasterzem i Stróżem dusz waszych.
13.KALETAByliście bowiem jako owce błądzące, ale jesteście_nawróceni teraz do pasterza i biskupa dusz waszych.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż byliście jak owce, które się błąkają ale teraz zostaliście skierowani do Pasterza i opiekuna waszych dusz.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITByliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz zawróciliście do Pasterza i Stróża waszych dusz.
16.TOR.NOWE.PRZ.Byliście bowiem jak błąkające się owce; ale teraz zostaliście zawróceni do pasterza i stróża dusz waszych.