« 1Pio 2:1 1 List Piotra 2:2 1Pio 2:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jako teraz urodzone niemowiątka, mownego niezfałszowanego mleka pożądajcie, abyście wniem urośli do zbawienia.
2.WUJEK.1923Jako dopiero narodzone niemowlęta, rozumnego bez zdrady mleka pożądajcie, abyście w niem urośli ku zbawieniu:
3.RAKOW.NTJako dopiero narodzone dziateczki, onego rozumnego, zdrady próżnego mleka pragnicie; abyście w nim urośli.
4.GDAŃSKA.1881Jako dopiero narodzone niemowlątka, szczerego mleka słowa Bożego pożądajcie, abyście przez nie urośli,
5.GDAŃSKA.2017Jak nowo narodzone niemowlęta pragnijcie czystego mleka słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli;
6.JACZEWSKIbądźcie niewinni jako nowonarodzone dzieci; pragnijcie tego mleka nauki, którą my wam z całą serdecznością dajemy, abyście tak karmieni, ku zbawieniu wzrastali.
7.DĄBR.WUL.1973jako dopiero narodzone niemowlęta pożądajcie czystego, duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu.
8.DĄBR.GR.1961jako dopiero narodzone niemowlęta pożądacie czystego, duchowego mleka, abyście przez nie rośli dla zbawienia.
9.TYSIĄCL.WYD5jak niedawno narodzone niemowlęta pragnijcie duchowego, nie sfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu -
10.BRYTYJKAJako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie nie sfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu,
11.POZNAŃSKAjak nowo narodzone niemowlęta pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu rośli i osiągnęli zbawienie!
12.WARSZ.PRASKAA jako nowo narodzone dzieci starajcie się wzbudzić w sobie pragnienie duchowego, prawdziwego mleka, abyście dzięki niemu mogli wzrastać coraz bardziej ku zbawieniu.
13.KALETAJako dopiero_narodzone niemowlęta, rozumnego, szczerego mleka pożądajcie, abyście przez nie urośli ku zbawieniu,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.jak dopiero co narodzone niemowlęta. Zapragnijcie czystego, odnoszącego się do Słowa mleka, abyście w nim otrzymali wzrost;
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJako nowo narodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego, duchowego mleka. Dzięki niemu będziecie mogli rozwijać się dla zbawienia.
16.TOR.NOWE.PRZ.Jak nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie usilnie niesfałszowanego, duchowego mleka, abyście przez nie otrzymali wzrost,