« 1Pio 2:14 1 List Piotra 2:15 1Pio 2:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdyż tak[a] jest wola Boża, żebyście dobrze czyniąc powściągali nierozumnych ludzi nieumiejętność.
2.WUJEK.1923Bo tak jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc usta zatkali niemądrych ludzi głupstwu.
3.RAKOW.NTIż tak jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zatłumiali bezrozumnych ludzi nieumiejętność.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc, usta zatkali nieumiejętności głupich ludzi.
5.GDAŃSKA.2017Taka bowiem jest wola Boga, abyście dobrze czyniąc, zamknęli usta niewiedzy głupich ludzi;
6.JACZEWSKIPan Bóg chce tego, abyście czyniąc dobrze, zamknęli usta nieroztropnym i bezrozumnym ludziom.
7.DĄBR.WUL.1973Bo taka jest wola Boża, abyście dobrymi uczynkami zamknęli usta głupocie ludzi nierozsądnych
8.DĄBR.GR.1961Bo taka jest wola Boża, abyście dobrymi uczynkami zamknęli usta głupocie ludzi nierozsądnych,
9.TYSIĄCL.WYD5Taka bowiem jest wola Boża, abyście przez dobre uczynki zmusili do milczenia niewiedzę ludzi głupich.
10.BRYTYJKAAlbowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc, zamykali usta niewiedzy ludzi głupich,
11.POZNAŃSKATaka jest bowiem wola Boga, abyście dobrze czyniąc zamykali usta ludziom nierozsądnym.
12.WARSZ.PRASKAChce bowiem Bóg, abyście waszymi dobrymi uczynkami zamknęli usta głupocie i nieuctwu ludzkiemu.
13.KALETAAlbowiem taka jest wola Boża, [abyście] dobrze_czyniąc, usta_zatkali nieumiejętności głupich ludzi.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem taka jest wola Boga, by czyniąc odpowiednio zamykać usta ludzi szalonych przez nieznajomość.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITBożą wolą jest bowiem, abyście dobrym postępowaniem odbierali nierozumnym ludziom mowę wynikającą z ich niewiedzy.
16.TOR.NOWE.PRZ.Gdyż taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc, zamykali usta bezmyślnych ludzi, którzy nie mają poznania.