« 1Pio 2:13 1 List Piotra 2:14 1Pio 2:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Choć starostam, jako przezeń posłanym, na pomstę jednak złoczyńców, lecz (na) chwałę dobrze czyniących.
2.WUJEK.1923Chociaż książętom, jako od niego posłanym ku pomście złoczyńców, a ku chwale dobrych.
3.RAKOW.NTChociaż Starostam, jako prze zeń posłanym, ku pomścieć złoczyńców, a ku chwale dobrze czyniącym.
4.GDAŃSKA.1881Bądź przełożonym, jako od niego posłanym ku pomście źle czyniących, a ku chwale dobrze czyniących.
5.GDAŃSKA.2017Czy to namiestnikom jako przez niego posłanym dla karania złoczyńców i udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią.
6.JACZEWSKIczy namiestnikiem odeń ustanowionym, aby karał złych a nagradzał dobrych.
7.DĄBR.WUL.1973czy namiestnikom jako posłanym przezeń ku pomście złoczyńców, a ku chwale dobrych.
8.DĄBR.GR.1961czy namiestnikom jako posłanym przez niego dla ukarania złoczyńców, a na chwałę tych, co dobrze czynią.
9.TYSIĄCL.WYD5czy to namiestnikom jako przez niego posłanym celem karania złoczyńców, udzielania zaś pochwały tym, którzy dobrze czynią.
10.BRYTYJKACzy to namiestnikom, jako przezeń wysyłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią.
11.POZNAŃSKAczy to namiestnikom, którzy z jego polecenia karzą złoczyńców i udzielają pochwały dobrym.
12.WARSZ.PRASKAnamiestnikom, którzy z polecenia króla karzą złoczyńców i nagradzają dobrze czyniących.
13.KALETABądź przełożonym, jako przez niego posłanym ku pomście źle_czyniących, [ku] pochwale zaś dobrze_czyniących.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.czy to namiestnikom, jako przez niego posłanym do ukarania tych, co źle czynią; a pochwale tych, którzy czynią dobrze.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNie lekceważcie namiestników jako posłanych przez niego, aby karać przestępców i nagradzać uczciwych.
16.TOR.NOWE.PRZ.Czy to namiestnikom, jako posłanym przez niego dla karania istotnie zło czyniących, lecz na pochwałę dobrze czyniących.