« 1Pio 2:12 1 List Piotra 2:13 1Pio 2:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Przeto poddani bądźcie wszelkiemu człowieczemu stworzeniu dla Pana, choć królowi jako przedniejszemu.
2.WUJEK.1923Bądźcież tedy poddani wszelkie mu ludzkiemu stworzeniu dla Boga, chociaż królowi, jako przewyższającemu,
3.RAKOW.NTPoddawajcie się tedy wszelkiemu ludzkiemu stworzeniu dla Pana; chociaż Królowi, jako przełożonemu;
4.GDAŃSKA.1881Bądźcież tedy poddani wszelkiemu ludzkiemu urzędowi dla Pana, bądź królowi, jako najwyższemu,
5.GDAŃSKA.2017Bądźcie więc poddani każdej ludzkiej władzy ze względu na Pana: czy to królowi jako najwyżej postawionemu;
6.JACZEWSKIPrzez wzgląd na Boga bądźcie ulegli wszelkiemu urzędowi ludzkiemu: czy będzie on królem, czy mającym najwyższą władzę,
7.DĄBR.WUL.1973Bądźcie tedy poddani każdej ludzkiej władzy ze względu na Boga: czy to królowi jako najwyższemu zwierzchnikowi,
8.DĄBR.GR.1961Bądźcie poddani każdej ludzkiej władzy ze względu na Pana: czy to królowi jako najwyższemu zwierzchnikowi,
9.TYSIĄCL.WYD5Bądźcie poddani każdej ludzkiej zwierzchności ze względu na Pana: czy to królowi jako mającemu najwyższą władzę,
10.BRYTYJKABądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy,
11.POZNAŃSKAZe względu na Pana bądźcie ulegli każdej zwierzchności ludzkiej, czy to królowi sprawującemu najwyższą władzę,
12.WARSZ.PRASKAZe względu na Pana bądźcie ulegli każdej ludzkiej władzy: królowi posiadającemu władzę najwyższą,
13.KALETABądźcie_poddani wszelkiemu urzędowi dla Pana, bądź królowi, jako najwyższemu,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dla Pana podporządkujcie się każdej ludzkiej władzy; czy to królowi, jako górującemu;
15.EIB.BIBLIA.2016.LITRespektujcie wszelki ludzki porządek ze względu na Pana. Poważajcie króla jako sprawującego władzę.
16.TOR.NOWE.PRZ.Bądźcie więc ulegli wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi, jako najwyższemu,