« 1Pio 2:11 1 List Piotra 2:12 1Pio 2:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mając obcowanie wasze dobre między narody; aby wtem co was obmawiają jako złoczyńce, zdobrych uczynków bacząc (je,) sławili Boga wdzień nawiedzenia.
2.WUJEK.1923Mając obcowanie wasze dobre między pogany, aby w tem, w czem was pomawiają jako złoczyńce, z dobrych uczynków przypatrzywszy się wam, chwalili Boga w dzień nawiedzenia.
3.RAKOW.NTObcowanie wasze mając uczciwe między Pogany, aby w tym, w czym pomawiają was jako złoczyńce, z dobrych uczynków (przypatrzywszy się im) chwalili Boga w dzień nawiedzenia.
4.GDAŃSKA.1881Obcowanie wasze mając poczciwe między poganami, aby zamiast tego, w czem was pomawiają jako złoczyńców, dobrym się uczynkom waszym przypatrując, chwalili Boga w dzień nawiedzenia.
5.GDAŃSKA.2017Postępujcie wśród pogan nienagannie, aby ci, którzy oczerniają was jako złoczyńców, przypatrując się waszym dobrym uczynkom, chwalili Boga w dniu nawiedzenia.
6.JACZEWSKINiech poganie budują się z waszego życia; niech nie mają oni nic wam do zarzucenia, ale przeciwnie, patrząc na wasze cnoty, niech pójdą za waszym przykładem i oddadzą cześć Bogu w dzień nawiedzenia jego.
7.DĄBR.WUL.1973Zachowujcie się dostojnie obcując z poganami, aby za to, że was spotwarzają jako złoczyńców, gdy przejrzą w dzień nawiedzenia, chwalili Boga dzięki waszym dobrym uczynkom.
8.DĄBR.GR.1961Zachowujcie się dostojnie obcując z poganami, aby za to, że was spotwarzają jak złoczyńców, kiedy przejrzą w dzień nawiedzenia, chwalili Boga, dzięki waszym dobrym uczynkom.
9.TYSIĄCL.WYD5Postępowanie wasze wśród pogan niech będzie dobre, aby przyglądając się [waszym] dobrym uczynkom, wychwalali Boga w dniu nawiedzenia za to, z powodu czego oczerniają was jako złoczyńców.
10.BRYTYJKAProwadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia.
11.POZNAŃSKAżyjąc wśród pogan, starajcie się szlachetnie postępować, aby patrząc na (wasze) dobre uczynki, wielbili Boga w dzień nawiedzenia za to, co wam (dziś) zarzucają jak złoczyńcom.
12.WARSZ.PRASKAWasze zachowanie się wśród pogan niech będzie nienaganne, a wówczas oni również, przypatrując się waszym dobrym uczynkom, przestaną was znieważać jako złoczyńców, a poczną wychwalać Boga w dniu Nawiedzenia.
13.KALETAObcowanie wasze między poganami mając poczciwe, aby w czym pomawiają was jako złoczyńców, dobrym uczynkom przypatrując_się, drżąc chwalili Boga w dzień nawiedzenia.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Stosownie prowadźcie wasz sposób życia wśród pogan, aby przypatrując się waszym szlachetnym uczynkom w tym, w czym was, jako złoczyńców oczerniają wynieśli Boga w dniu nawiedzenia.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWszelkie sprawy wśród pogan prowadźcie w sposób szlachetny, tak by ci, którzy pomawiają was jako złoczyńców, przyglądając się pięknu waszych czynów, mogli uwielbić Boga, gdy przyjdzie dzień nawiedzenia.
16.TOR.NOWE.PRZ.Prowadząc szlachetne życie między poganami, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przyglądając się waszym dobrym czynom, chwalili Boga w dzień nawiedzenia.