« Kol 2:6 List do Kolosan 2:7 Kol 2:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ukorzenieni i pobudowani na niem, i zmocniemi wiarą, jakoście i nawykli obfitujący wniej wdziękowaniu.
2.WUJEK.1923Wkorzenieni i wybudowani w nim i umocnieni wiarą, jakoście się téż nauczyli, obfitując w nim w dziękczynieniu.
3.RAKOW.NTWkorzenieni i przybudowani w nim, i utwierdzeni w wierze, jakoście się nauczyli, obfitując w niej z dziękowaniem.
4.GDAŃSKA.1881Będąc wkorzenieni i wybudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jakoście się nauczyli, obfitując w niej z dziękowaniem.
5.GDAŃSKA.2017Zakorzenieni i zbudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, obfitując w niej z dziękczynieniem.
6.JACZEWSKIwszczepieni w Chrystusa, zbudowani na nim i umocnieni wiarą jego, - trwajcie przy tej nauce, którą otrzymaliście; doskonalcie się w niej i Bogu za nią dziękujcie.
7.SYMONwkorzenieni, i wybudowani w nim i umocnieni w wierze, jakoście się jej nauczyli, pomnażając się w niej, i dziękując za nią.
8.DĄBR.WUL.1973wkorzenieni weń i zrośnięci z nim, a umocnieni w wierze, tak jak was nauczono, pomnażając się w nim z dziękczynieniem.
9.DĄBR.GR.1961wkorzenieni w niego i zrośnięci z nim, a umocnieni w wierze tak, jak was nauczono, nieustannie składając dziękczynienie.
10.TYSIĄCL.WYD5zapuśćcie w Nim korzenie i na Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze, jak was nauczono, pełni wdzięczności.
11.BRYTYJKAWkorzenieni weń i zbudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie.
12.POZNAŃSKAzakorzenieni w Nim i wbudowani w Niego umacniajcie się w wierze, zgodnie z tym, czegoście się nauczyli, i nieustannie składajcie dziękczynienie.
13.WARSZ.PRASKAUsiłujcie też zapuścić w Nim korzenie waszego życia, na Nim opierajcie wszystko, umacniajcie waszą wiarę zgodnie z tym, czego was nauczono. I bądźcie zawsze pełni wdzięczności [względem Boga].
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.według tego jak zostaliście nauczeni. W nim ugruntowani, budowani i umacniani w wierze; w niej obfitując wśród dziękczynienia.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITjako ludzie zakorzenieni w Nim, jako ci, którzy się w Nim budują i w Nim umacniają swą wiarę - zgodnie z tym, jak was nauczono. Przy tym zaś niech przepełnia was wdzięczność.
16.TOR.NOWE.PRZ.Jako ci, którzy są zakorzenieni i są budowani na Nim, i są utwierdzani w wierze, tak jak zostaliście nauczeni, obfitując w niej z dziękczynieniem.