« Kol 2:2 List do Kolosan 2:3 Kol 2:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wktórem są wszytki skarby mądrości i znajomości skryte.
2.WUJEK.1923W którym skryte są wszystkie skarby mądrości i umiejętności.
3.RAKOW.NTW której są wszytkie skarby mądrości i umiejętności skryte.
4.GDAŃSKA.1881W którym skryte są wszystkie skarby mądrości i umiejętności.
5.GDAŃSKA.2017W którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania.
6.JACZEWSKIw którym mieszczą się wszelkie skarby mądrości i wiedzy, dotąd przed nami zakrytej.
7.SYMONw którym skryte są wszystkie skarby mądrości i wiedzy.
8.DĄBR.WUL.1973w którym ukryte są wszystkie skarby mądrości i wiedzy.
9.DĄBR.GR.1961w którym ukryte są wszystkie skarby mądrości i wiedzy.
10.TYSIĄCL.WYD5W Nim wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte.
11.BRYTYJKAW którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania.
12.POZNAŃSKAW Nim są wszystkie skarby mądrości i poznania.
13.WARSZ.PRASKAw którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i wiedzy.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości oraz wyższego poznania.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITW Nim zawarte są wszystkie skarby mądrości i poznania.
16.TOR.NOWE.PRZ.W którym ukryte są wszystkie skarby mądrości i poznania.